Dorpshuis ‘De Begine’

In verband met het Coronavirus is de Begine tot nader bericht gesloten.

Dorpshuis De Begine
Bezoek- en postadres: Buorren 27, 8584 VC Hemelum
Telefoon: 06 48627537
E-mail: begine.hemelum@gmail.com
Stichting De Begine is ingeschreven bij de KvK onder nummer 41004538
NL05RABO 0305281275

Multifunctioneel gebouw
Dorpshuis De Begine is het ontmoetingscentrum van Hemelum. Het is een multifunctioneel gebouw dat geschikt is voor allerlei activiteiten zoals verenigingswerk, vergaderingen, familiebijeenkomsten en partijen. Tot en met schooljaar 2018-2019 was de peuterspeelzaal in De Begine gevestigd*.

Voorzieningen
De grote zaal biedt ruimte aan 200 personen. Met behulp van flexibele wanden kan de grote zaal opgesplitst worden naar drie kleinere zalen. Daarnaast zijn er nog twee multifunctionele ruimtes, waarvan een met een buitenterras en een op de verdieping.

In het gebouw is een keuken, een barruimte, een biljart en een toiletvoorziening. Er is een podium voor optredens. Het gebouw is voorzien van geluidsversterking.

Activiteiten
Voor openbare activiteiten die in De Begine plaatsvinden, verwijzen wij u naar de agenda op deze site en naar onze facebookpagina.

Meer informatie
Wilt u iets organiseren? Neemt u dan vrijblijvend contact op met de beheerder (06 48627537) en informeer naar de mogelijkheden.

Beheer en bestuur
Stichting De Begine kent een tweeledig bestuur:

 1. Het Algemeen Bestuur, dat bestaat uit afgevaardigden van (niet-commerciële) gebruikers van het dorpshuis.
 2. Het Dagelijks Bestuur, dat bestaat uit leden van het Algemeen Bestuur.

Dagelijks Bestuur:

 • Bertha van der Bent, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur (2018), tel: 06 43745775
 • Ester van der Wal – de Boer, 2de voorzitter gemeentezaken (2019), tel: 06 21686551
 • Gerben Schotanus, penningmeester (2019), tel: 06 53893187
 • Siementje de Jager, 2de penningmeester (2019), tel: 06 20366983
 • Ilse Vessies – Meij, secretaris (2019), tel: 06 25253205
 • Wiebe van de Goot, Technisch Onderhoud (2019), tel: 06 11951266
 • Gert Wijbenga, algemeen bestuurslid (2019)

 

Beheerders:

 • Beheerders Christina Douna en Rob Driest zorgen voor de dagelijkse gang van zaken rondom het dorpshuis, tel: 06 48627537.

Vrijwilligers:

 • Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat de activiteiten in De Begine naar ieders tevredenheid verlopen. Ze helpen bijvoorbeeld mee in de organisatie van een evenement, staan achter de bar op een feestavond of schenken koffie tijdens een uitvaart. Vrijwilligers zijn onmisbaar. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, dan kunt u contact opnemen met Siementje of Ester.

Bereikbaarheid
Hemelum is bereikbaar met het openbaar vervoer (bus en buurtbus). Kijk voor een actuele dienstregeling op www.9292.nl.

Komt u met de auto, dan kunt u deze parkeren langs het gebouw of aan een van de omliggende straten.

 

*Vanaf schooljaar 2019-2020 worden de peuters opgevangen op basisschool De Barte in Hemelum. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school (0514 581681).