AED

AED in Hemelum

In Hemelum zijn er twee AED’s beschikbaar. De eerste hangt bij ‘de Stekkenplek’ op de Hegewei 22.

Deze lokatie ligt centraal in het dorp en het dorpsbelang Hemelum is de familie De Boer erkentelijk dat zij hiervoor ruimte beschikbaar hebben gesteld.

Een tweede AED is beschikbaar gesteld door de familie Trompetter. Deze hangt op Het Set 4 in Hemelum. Ook de familie Trompetter zijn we erg erkentelijk voor het plaatsen van deze AED.

De beide AED’s hangen verspreid door het dorp en mochten ze onverhoopt nodig zijn, dan zijn er voldoende vrijwilligers om deze te bedienen. Wilt u zich ook aanmelden om ingezet te worden bij een oproep dan kan dat via deze link website hartslangnu.nl