Update uitvoering werkzaamheden – Rondweg Hemelum

Update Uitvoering werkzaamheden – Rondweg Hemelum

In week 9 is gestart met de fysieke werkzaamheden van de aanleg van de rondweg om Hemelum.

De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Onderstaande een situatie tekening van de verschillende faseringen.

Omschrijving van de faseringen:

Fase 1) Aanleg weg tracé, Hegewei- De Klaster en tracé De Klaster- De Soal.  Geen stremmingen. Kans op hinder van het bouwverkeer;

Fase 2) Aanleg rotonde aan de Klaster. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen wordt een omleidingsroute ingesteld. De omleidingsroute wordt omstreeks week 13 gepubliceerd.

Fase 3) T-aansluiting met de Soal. Er is sprake van een gehele wegafsluiting. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen en Hemelum/Warns wordt een omleidingsroute ingesteld. De omleidingsroute wordt omstreeks week 17 gepubliceerd.

Fase 4) Aanleg kruispunt Walikkeres-Hegewei. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid N359/Hemelum wordt een omleidingsroute ingesteld. De omleidingsroute wordt omstreeks week 24 gepubliceerd.

 

Naar verwachting zal de weg in augustus 2018 opengesteld worden voor het verkeer (één en ander afhankelijk van de weersomstandigheden)

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met:

De Gemeente Súdwest-Fryslan – toezichthouder – dhr. Patrick van Wijngaarden – T 14 0515

Jansma Drachten B.V. – hoofduitvoerder – dhr. Alfred Stiksma – uitvoerder – dhr. Alle Kramer – T 0512 334070

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*