Ernstige verkeershinder gemeente Súdwest-Fryslân op verschillende locaties, 10-07 t/m 12-07 2019

           

Gemeente Súdwest-Fryslân, ernstige verkeershinder verschillende locaties, 10-07 t/m 12-07 2019

Vanaf woensdag 10 juli tot en met vrijdag 12 juli 2019 vinden op diverse locaties in de gemeente Súdwest-Fryslân kortdurende asfaltwerkzaamheden plaats. Er is dan sprake van ernstige verkeershinder op diverse locaties in gemeente Súdwest-Fryslân voor al het verkeer.

Datum van uitvoering en de diverse locaties waar tijdens de uitvoering van de asfaltwerkzaamheden sprake is van ernstige verkeershinder (groen is in en rond Hemelum):

 • Woensdag ochtend 10 juli 2019: Strandweg Zurich/Pingjum (slijtlaag)
 • Woensdag ochtend 10 juli 2019: Molenlaan Zurich/Pingjum (slijtlaag)
 • Woensdag ochtend 10 juli 2019: gedeelte Zeedijk Piaam betonstrook (slijtlaag)
 • Woensdag ochtend en middag 10 juli 2019: Rondweg Noord Sneek 4 rotondes (verjongingsmiddel)
 • Woensdag ochtend en middag 10 juli 2019: Thaborwei Tirns (slijtlaag)
 • Woensdag ochtend en middag 10 juli 2019: Ringdijk Tirns (slijtlaag)
 • Woensdag middag en namiddag 10 juli 2019: Bayumerleane Arum (verjongingsmiddel)
 • Woensdag namiddag 10 juli 2019: Berghuizerweg Lollum-Arum (verjongingsmiddel)
 • Woensdag namiddag 10 juli 2019: Fietstunneltje Lemmerweg Sneek (slijtlaag)
 • Woensdag avond 10 juli 2019: Oppenhuizerweg Sneek 2 rotondes (verjongingsmiddel
 • Donderdag ochtend 11 juli 2019: Groenedijk Sneek wandelpad (schelpen slijtlaag)
 • Donderdag ochtend 11 juli 2019: Waltingaleane deels Zurich/Pingjum (verjongingsmiddel)
 • Donderdag ochtend 11 juli 2019: Aldmar Zurich/Pingjum (verjongingsmiddel)
 • Donderdag ochtend en middag 11 juli 2019: Volkstuintjes Worp Tjaardastraat Sneek (schelpen)
 • Donderdag middag 11 juli 2019: Bootland Zurich/Pingjum (verjongingsmiddel)
 • Donderdag middag 11 juli 2019: Kerkhoflaan Sneek wandelpad (schelpen slijtlaag)
 • Donderdag middag en namiddag 11 juli 2019: Kleinehuisterweg Zurich/Pingjum (verjongingsm.)
 • Donderdag namiddag 11 juli 2019: De Band Sandfirden (verjongingsmiddel)
 • Donderdag namiddag 11 juli 2019: Sibadawei Easterein wandelpad (schelpen slijtlaag)
 • Donderdag namiddag 11 juli 2019: Hoep Hommerts speeltuin (schelpen slijtlaag)
 • Vrijdag ochtend 12 juli 2019: Suderseewei Hindeloopen (verjongingsmiddel)
 • Vrijdag ochtend 12 juli 2019: Westerdijk Hindeloopen (verjongingsmiddel)
 • Vrijdag middag 12 juli 2019: ’t Sou Warns (verjongingsmiddel)
 • Vrijdag middag en namiddag 12 juli 2019: Mientwei Hemelum (verjongingsmiddel)
 • Vrijdag namiddag 12 juli 2019: deels Walikkers/Nijbuorren Hemelum (verjongingsmiddel)
 • Vrijdag namiddag 12 juli 2019: Flinkeboskje Hemelum (verjongingsmiddel)

 

Een overzichtskaart met daarop aangegeven de genoemde locaties is te vinden op:

https://drive.google.com/open?id=1mB_2lBbSp8rKJ-QZi6EJi-mAVBpr7vfv&usp=sharing

Om welke werkzaamheden gaat het?
Op de diverse locaties wordt een oppervlaktebehandeling op het asfalt (o.a. slijtlaag) aangebracht. Het overtollige split van een slijtlaag wordt uiterlijk na drie tot zeven dagen opgeveegd!

Verkeershinder
Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Het busvervoer en leveranciers dienen rekening te houden met een wachttijd. Het gaat om kortdurende (ernstige) verkeershinder op het moment dat de oppervlaktebehandeling wordt aangebracht. Hierdoor zijn er geen omleidingsroutes nodig.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact
De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra bv. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk  dhr. Martin Boertien van Schagen Infra bv via het tel.nr. 06–53382302. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Jan Andries de Vries of met dhr. Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14  0515.

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/werk-aan-de-weg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *