Bomenkap en verkeershinder

Op maandag 6 november wordt er gestart met het kappen van bomen.

Waarom gaan we dit doen?

De bomen en beplanting staan op de locatie waar de nieuwe rondweg en rotonde worden aangelegd. De te kappen bomen zijn door middel van een kruis op de stam aangegeven.

Welke bomen planten we terug?

Langs de nieuwe rondweg worden een aantal nieuwe bomen geplant. Het gaat dan om achter de school en langs de nieuwe rondweg.

Wanneer gaat dit gebeuren?

We kappen de bomen op maandag 6 november en 7 november.

De aanplant van de bomen is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. De voorkeursperiode voor het planten van bomen is in het najaar 2018.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met J. Koornstra  telefoon 14-0515

 

Op maandag 06 november en dinsdag 07 november 2017 is er sprake van verkeershinder aan een deel van de rijbanen De Klaster en De Soal bij Hemelum. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is één rijrichting van de rijbanen De Klaster en De Soal afgesloten.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de rijbanen De Klaster en De Soal vinden kapwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De werkzaamheden worden in het verkeer uitgevoerd met minimale verkeersmaatregelen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is een deel van de rijbanen De Klaster en De Soal gedurende voor een korte periode tijdelijk afgesloten. De hulpdiensten kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gebruik blijven maken van de genoemde rijbanen. Verder zijn er ter plaatse verkeersregelaars aanwezig.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Terpstra boomrooierij te Firdgum. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. R. Terpstra van Terpstra boomrooierij via het tel.nr. 06-20403460. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Erwin van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *