Activiteiten 4 mei te Hemelum – ‘s middag in de Begine en ‘s avonds op de Himmelbrink

Beste dorpsgenoten,

Op zaterdag 4 mei a.s. word jij, wordt u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse dodenherdenking. De 4 mei commissie en de kinderen van groep 6,7 en 8 van basisschool ‘De Barte’  hebben zich laten inspireren door het boek “De Joodse Bruiloft” van journalist en schrijver Auke Zeldenrust. Een documentarisch boek vol met oorlogsgeheimen uit een koffer.

‘s middags
dorpshuis De Begine  tussen 15.00 uur en 15.30 uur

inloop en gelegenheid om de ‘koffer-expositie’ van de kinderen van groep 6,7 en 8 te bezichtigen. Na een bezoek door de auteur Auke Zeldenrust aan deze groep zijn de bovenbouwleerlingen een paar weken in de ban van de koffer. Ze kregen de opdracht om hun eigen koffer te vullen met handbagage (max5 kilo), rekening houdend dat ze alleen, zonder ouders en naar een onbekende bestemming reizen.  Deze onzekerheid zal uitmaken wat er zoal wordt ingepakt en tentoongesteld.

’s middags
dorpshuis De Begine, aanvang 15.30 uur

Auteur Auke Zeldenrust zal spreken over de ontdekking van de koffer met inhoud, zoals unieke beelden van een bruiloft op 18 april 1939 in de synagoge van Leeuwarden. De 8 mm Kodak film van zeven minuten lengte was van uitzonderlijke kwaliteit, omdat de tape nooit was afgedraaid.

De film zat opgeborgen in een grote hutkoffer met nog veel meer documenten, brieven en verslagen.  Zeldenrust kreeg al die documenten te zien en wist meteen dat dit belangwekkend materiaal was. Hij gaat u, jou enthousiast meenemen in de zoektocht, de schrijftocht en zijn missie om dit verhaal te vertellen. Er is – na zijn lezing-gelegenheid om hem vragen te stellen en “de Joodse Bruiloft”  aan te schaffen.

’s avonds
Verzamellocatie: kruispunt Yde Bouke Yntemastrjitte en Sijbren Sijtsmastrjitte

De kerkklok zal luiden tussen 19.15 uur en 19.30 uur.

Om 19.30 uur start de stille tocht via de Yntemastrjitte, Buorren, Klaster, Nicolaaswei en zal eindigen bij het monument op de Himmelbrink.  Het is ook mogelijk om onderweg op de looproute aan te sluiten of rechtstreeks naar de herdenkingslocatie te gaan.

Tijdens deze plechtigheid wordt o.a. medewerking verleend door Auke Zeldenrust (toespraak) en Klaske Smid (zang).
Na -staand- twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus (*tekst achterzijde) zal de kranslegging worden gedaan door enkele vertegenwoordigers namens Dorpsbelang Hemelum, namens de PKN-kerk, namens de gemeente SúdwestFryslân en uit naam van de kinderen van basisschool ‘De Barte’.

Na deze kranslegging en slotwoord is het mogelijk om zelf bloemen neer te leggen.
Hiermee wordt de gedenkplechtigheid afgesloten.

Plechtig verzoek:

vanaf 18.00 uur uw/jouw vlag halfstok te hangen en deze voor zonsondergang weer
in te halen.

Welkom
Namens de 4-mei commissie Hemelum
 

voor meer informatie: www.4en5mei.nl

 

Yde Bouke Yntema                                                          Sijbren Sijtsma
*27-02-1902    
…17-03-1945                                       *03-11-1896    …13-04-1945

Wilhelmus van Nassouwe         1e strofe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen         6e strofe
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

 

Hemelum, verkeersafsluiting kruising Hegewei/Wâlikkers, 29-04 t/m 03-05 2019

Vanaf maandag 29 april tot en met vrijdag 03 mei 2019 is het kruispunt Hegewei/Wâlikkers afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. Let op!!! Fietsers moeten op het trottoir wel afstappen. De twee bushaltes in Hemelum komen tijdens de werkzaamheden te vervallen!

Om welke werkzaamheden gaat het?

Om Hemelum is een nieuwe rondweg gerealiseerd. Het nieuwe kruispunt Hegewei/Wâlikkers is in klinkers aangebracht, maar blijkt niet te voldoen. Er is besloten om de klinkers door asfalt te vervangen om het toekomstige onderhoud te beperken. Ook hopen we hiermee het aantal klachten van trillingen op  te lossen.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. De plaatsen Hemelum (centrum), Bakhuizen, Stavoren en Warns worden omgeleid via de rijbanen Mientwei, Smitsleane en Breelenswei. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V. te Drachten. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Alfred Stiksma van Jansma Drachten B.V. via het tel.nr. 06–22410521. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/werk-aan-de-weg

Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Hemelum 2019 – vrijdag 22 maart 2019

Beste leden van Dorpsbelang Hemelum

Vrijdag 22 maart a.s. is het weer tijd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

In het gekoppelde document vindt u de volledige agenda.

Voor punt 8 – bestuursverkiezing hebben zich de afgelopen dagen 3 inwoners zich kandidaat gesteld. Het gaat om de volgende personen:

 • Huib Volker
 • John Lorist
 • Lourens Feenstra

Tot vrijdag!

Hartelijke groet,

Judith, Oanne, Erik en Rogier

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Hemelum 2019

Kom een kijkje nemen bij Kids First Peuteropvang Kiekeboe tijdens de open ochtend op 28 maart!

Peuteropvang Kiekeboe is een kleinschalige peuteropvang in Hemelum. De peuteropvang is een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Op de opvang werken wij met een tweetalig beleid; zowel het Fries als het Nederlands krijgen gerichte aandacht bij ons. De opvanglocatie is geopend op dinsdag- en donderdagochtend. Peuteropvang Kiekeboe werkt met een vast team van een pedagogisch medewerker en een vrijwilliger. U kunt uw kind al vanaf één jaar aanmelden, de plaatsing is vanaf twee jaar. De kosten kunt u berekenen via de website www.kidsfirst.nl. Benieuwd geworden naar de locatie? Kom dan naar de open ochtend op 28 maart 2019 tussen tien en elf uur. Adres: Buorren 27 te Hemelum.

Kleasterdorp Himmelum hat wer eigen kleastertún / Kloosterdorp Hemelum heeft weer een eigen kloostertuin

It kleasterdoarp Himmelum hat wer in eigen kleastertún yn it sintrum fan it doarp. De ôfrûne moannen is de tún oanlein. It is in inisjatyf fan it doarp foar it doarp. De tún is hjoed offisjeel iepene.

Yn 2014 is der al in stjoergroep yn it libben roppen troch doarpsbelang. Yn earste ynstânsje wie it doel dat de tún der binnen in jier wêze soe, mar úteinlik hat it fjouwer jier duorre. Jild, frijwilligers, oerlis mei subsydzjejouwers en in ûntwerp meitsje litte, koste dochs mear tiid.

De kleastertún is in tún wurden dêr’t minsken by elkoar komme kinne en genietsje kinne fan geur fan de blommen en de krûden. Der kin bygelyks ek in apel plukt wurde. It ûnderhâld fan de tún wurdt troch de doarpsbewenners dien.

De tún hat in duorsum, histoarysk en edukatyf karakter krigen. En de iuwenâlde mûnestien dy’t by it kleaster stie hat ek wer in plakje krigen yn de tún.

Zie hier de reportage van Omrop Fryslan https://www.omropfryslan.nl/2f6c0dd7-6c8a-46c3-837b-7219bcc55dfd

 

Opening Kloostertuin

Officiële opening van de Kloostertuin Hemelum

Programma:

10.30 uur: inloop met koffie/thee/limonade

11.00 uur: openingsceremonie

11.15 uur: welkomswoord namen de stuurgroep Kloostertuin

11.25 uur: toespraak door afgevaardigede van de Gemeente Sudwest Fryslân

11.35 uur: handeling van de opening

11.45 uur: bezichtiging van de tuin

Uitnodiging openingshandeling rondweg Hemelum

De verbetering van de verkeerssituatie in en om het dorp Hemelum is jaren onderwerp van gesprek geweest. Half maart 2018 is de aanleg van de rondweg Hemelum gestart en op 3 augustus is de rondweg opengesteld voor verkeer. Het door groot transport “op slot” zitten van het dorp Hemelum is vanaf nu verleden tijd.

De provincie Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân willen hier graag even bij stil staan.

Gedeputeerde Sander de Rouwe en wethouder Maarten Offinga zullen samen met de kinderen van Basisschool De Barte de rondweg Hemelum symbolisch openen.

Wanneer: vrijdag 21 september 2018
Tijd: 13.00 uur tot 14.30 uur
Inloop vanaf 12.45 uur

Plaats: Basisschool De Barte, Nicolaaswei 10 in Hemelum

We hopen u te ontmoeten op vrijdagmiddag 21 september.

Openstelling Rondweg Hemelum

Vrijdag morgen 3 augustus wordt de rondweg opengesteld voor het verkeer. We zijn nog niet helemaal klaar! In september zetten we nog even de puntjes op de i. Het gaat dan vooral om zaken zoals het inzaaien van de bermen, plaatsen van de definitieve bebording en de laatste opruimwerkzaamheden. Hemelum heeft er een mooie Rondweg bijgekregen! Bedankt voor het begrip en de medewerking die we voor deze klus hard nodig hadden.

Update Rondweg: Fase 4 verkeersafsluiting kruising Hegewei/Wâlikkers van 09-07 t/m 02-08-2018

Vanaf maandag 09 juli tot en met donderdag 02 augustus 2018 is het kruispunt Hegewei/Wâlikkers afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. De fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van het nieuw aangelegde trottoir. Let op!!! Fietsers moeten afstappen.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Om Hemelum wordt een rondweg gerealiseerd. In de vierde fase wordt het nieuwe kruispunt Hegewei/Wâlikkers in klinkers aangebracht, en de oude T-splitsing opgeruimd. De T-splitsing De Soal en de rotonde De Klaster worden dan gedeeltelijk opengesteld voor het lokaal verkeer. Wel moet er nog rekening worden gehouden dat er langs de weg gewerkt wordt en dat u hier alleen met gepaste snelheid kunt rijden. Graag uw begrip hiervoor.

Omschrijving van de faseringen:

Fase 1) Aanleg weg tracé, Hegewei – De Klaster en tracé De Klaster- De Soal.  Geen stremmingen. Kans op hinder van het bouwverkeer.

Fase 2) Aanleg rotonde aan De Klaster. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 3) T-aansluiting met De Soal. Er is sprake van een gehele wegafsluiting. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen en Hemelum/Warns wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 4) Aanleg kruispunt Hegewei/Wâlikkers. Er is sprake van een verkeersstremming. Voor de bereikbaarheid van N359/Hemelum wordt een omleidingsroute ingesteld.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. De plaatsen Hemelum (centrum), Bakhuizen, Stavoren en Warns worden omgeleid via de rijbanen Mientwei, Smitsleane en Breelenswei. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V. te Drachten. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Alfred Stiksma van Jansma Drachten B.V. via het tel.nr. 06–22410521. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

 

Nieuwsflits asfalteren Rondweg Hemelum

Vanaf eind volgende week (week 26) gaan we asfalteren. De Klaster en De Soal zijn dan nog steeds afgesloten voor doorgaand verkeer, waardoor het op het kruispunt Wâlikkers – Hegewei op bepaalde momenten best druk kan worden. De genoemde afsluitingen gelden niet voor fietsers en voetgangers.

We vragen u nogmaals begrip voor de extra hinder/overlast die we hierdoor verwachten.

Om welke werkzaamheden gaat het?

 • Donderdag 28 juni 2018 wordt er gestart vanaf De Soal richting rotonde en daarna naar de Hegewei met de asfalt onderlaag
 • Vrijdag 29 juni 2018 wordt er gestart vanaf De Soal richting rotonde en daarna naar de Hegewei met de asfalt tussenlaag
 • Maandag 2 juli 2018 wordt er gestart vanaf De Soal richting rotonde en daarna naar de Hegewei met de asfalt toplaag

Voor deze richting van asfalteren is gekozen zodat de aanvoer van het asfalt vanaf de N359 Flinkeboskje kan plaatsvinden.

Om de verkeersveiligheid te waarborgen komen er op twee plaatsen verkeersregelaars te staan.

Na het asfalteren kunnen we De Klaster en De Soal nog niet gelijk openstellen, omdat er nog veel werkzaamheden langs de weg moet gebeuren. Dit gebeurt pas als we het kruispunt Hegewei – Wâlikkers gaan stremmen (omstreeks week 28).

 

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V.. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Alfred Stiksma van Jansma Drachten B.V. via het tel.nr. 06– 22410521. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Gezocht: begeleiders voor Gezond Natuur Wandelen

Gezocht: begeleiders voor Gezond Natuur Wandelen

Wandelt u graag? Het liefste in een groene omgeving? Zou u het enthousiasme voor de natuur en het wandelen willen overbrengen op mensen die minder bewegen? Zou u op regelmatige en vrijwillige basis, eens per week tot eens per maand, een wandelgroep willen begeleiden? Dan zijn we op zoek naar u.

De stichting Gezond Natuur Wandelen is in 2014 gestart met het opzetten van gratis wekelijkse wandelingen in de natuur of het groen in de stad. Landschapsbeheer Friesland zet zich in om de wandelingen in Friesland op te starten! Op onderstaande website kunt u vinden waar al gewandeld wordt: http://www.gezondnatuurwandelen.nl/wandelen/vind-een-wandeling/

Deze wandelingen willen we ook graag bij u in de buurt opstarten en hiervoor hebben we begeleiders nodig. Samen bespreken we vanaf welke plaats en tijd we wekelijks een uurtje kunnen wandelen. Tijdens de wandelingen kunt u iets over de natuur vertellen. Dat mag, maar hoeft niet. Hiervoor hoeft u echt geen expert te zijn.

De wandelingen zijn toegankelijk voor iedereen die meer wil bewegen. Het gaat hierbij vooral om de combinatie van bewegen en de gezonde natuur. Verder zijn de wandelingen natuurlijk gewoon erg gezellig!

De wandelingen worden in nauwe samenwerking georganiseerd met lokale partijen op het gebied van gezondheidszorg, welzijn, natuurbeheer en (wandel)sport. Het betreft een breed gedragen sociaal en sportief initiatief. Bent u geïnteresseerd om een wandelgroep te begeleiden? Of kunt u ons helpen om begeleiders te vinden voor Gezond Natuur Wandelen? Neem gerust contact met Doetje de Jong (0512 38 38 00) d.dejong@landschapsbeheerfriesland.nl.

Afsluiting De Soal vanaf huisnummer 4 per maandag 28 mei 2018

Vanaf maandag 28 mei tot en met vrijdag 29 juni 2018 is De Soal vanaf huisnummer 4 tot aan de komgrens van Hemelum afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Om Hemelum wordt een rondweg gerealiseerd. In deze derde fase wordt de T-splitsing in De Soal aangebracht. Ook wordt er nog gewerkt aan de rotonde in De Klaster (fase 2).

Omschrijving van de faseringen:

Fase 1) Aanleg weg tracé, Hegewei – De Klaster en tracé De Klaster- De Soal.  Geen stremmingen. Kans op hinder van het bouwverkeer.

Fase 2) Aanleg rotonde aan De Klaster. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 3) T-aansluiting met De Soal. Er is sprake van een gehele wegafsluiting. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen en Hemelum/Warns wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 4) Aanleg kruispunt Walikkeres-Hegewei. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid N359/Hemelum wordt een omleidingsroute ingesteld.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. Bakhuizen, Stavoren en Warns worden omgeleid via Mientwei, Smitsleane en Breelenswei.

LET OP!!! Ook De Klaster is in deze periode nog afgesloten i.v.m. het aanleggen van de rotonde.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V.. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Alfred Stiksma van Jansma Drachten B.V. via het tel.nr. 06– 22410521. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

4 mei

 

Beste dorpsgenoten,

 

Op vrijdag 4 mei a.s. word jij, wordt u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse dodenherdenking.

 

Start: kruispunt Yde Bouke Yntemastrjitte en Sijbren Sijtsmastrjitte.
De kerkklok zal luiden tussen 19.15 uur en 19.30 uur.

Om 19.30 uur start de stille tocht via de Yntemastrjitte, Buorren, Klaster, Nicolaaswei en

zal eindigen bij het monument op de Himmelbrink.

Het is ook mogelijk om onderweg op de looproute aan te sluiten of rechtstreeks naar de herdenkingslocatie te gaan.

 

Aan de plechtigheid zullen dit jaar o.a. meewerken: een aantal kinderen van groep 8 van basisschool ‘De Barte’, een afgevaardigde namens de gemeente en muzikale bijdrage

van ‘by Heech en by Leech’.

 

Na -staand- twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus (*tekst achterzijde) zal de kranslegging worden gedaan door enkele vertegenwoordigers namens Dorpsbelang Hemelum, de PKN-kerk, de gemeente SúdwestFryslân en uit naam van de kinderen van basisschool ‘De Barte’.

 

Na deze kranslegging en slotwoord is het mogelijk om zelf bloemen neer te leggen.
Na afloop gaan we naar dorpshuis De Begine om elkaar te ontmoeten.
U/jij wordt ontvangen met koffie, thee enz en achtergrondmuziek.

Plechtig verzoek:

vanaf 18.00 uur uw/jouw vlag halfstok te hangen en deze voor zonsondergang weer
in te halen.

 

Welkom
Namens de 4-mei commissie Hemelum

 

voor meer informatie: www.4en5mei.nl

 

Yde Bouke Yntema                                                                  Sijbren Sijtsma
*27-02-1902
…17-03-1945                                           *03-11-1896   …13-04-1945

Afsluiting De Klaster bij Het Fort, 09-04 t/m 22-06 2018

Vanaf maandag 09 april tot en met vrijdag 22 juni 2018 is De Klaster ter hoogte van Het Fort bij Hemelum afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Er wordt een rondweg om Hemelum gemaakt. In deze tweede fase gaan we de rotonde in De Klaster aanbrengen.

Omschrijving van de faseringen:

Fase 1) Aanleg weg tracé, Hegewei – De Klaster en tracé De Klaster- De Soal.  Geen stremmingen. Kans op hinder van het bouwverkeer;

Fase 2) Aanleg rotonde aan de Klaster. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 3) T-aansluiting met de Soal. Er is sprake van een gehele wegafsluiting. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen en Hemelum/Warns wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 4) Aanleg kruispunt Walikkeres-Hegewei. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid N359/Hemelum wordt een omleidingsroute ingesteld.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. Bakhuizen wordt omgeleid via Mientwei – Smitsleane – Breelenswei – Skuniadyk.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Alfred Stiksma van Jansma Drachten B.V. via het tel.nr. 06– 22410521. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/werkinuitvoering en op http://www.fryslan.wegwerkmeldingen.nl

Update: vanaf 9 april tijdelijke bushalte, Huidige bushaltes buiten gebruik!

Update: vanaf 9 april tijdelijke bushalte, Huidige bushaltes buiten gebruik!

In verband met de aanleg van de Rondweg om Hemelum wordt 9 april De Klaster (Hemelum-Bakhuizen) afgesloten voor het verkeer. Hierdoor komen de bushaltes De Klaster en Nijbuorren te vervallen. Tegenover Mientwei 2 komt een tijdelijke bushalte.

Er is nog geen datum bekend wanneer de huidige bushaltes weer in gebruik worden genomen!

Algemene ledenvergadering Dorpsbelang

Uitnodiging voor de jaarvergadering

op vrijdag 23 maart 2018

in dorpshuis De Begine te Hemelum

Inloop vanaf 19:45 uur /

 start vergadering 20:00 uur

Het bestuur van De Vereniging ter Bevordering van Dorpsbelangen Hemelum nodigt haar leden en niet-leden uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op de hierboven genoemde datum en tijd.

Agenda

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 24 maart 2017* worden doorgenomen
 3. Mededelingen / ingekomen stukken
 4. Jaarverslag 2017 van de secretaris
 5. Financieel verslag 2017 van de penningmeester / verslag kascommissie
 6. Contactwethouder de heer M.Offinga stelt zich voor
 7. Wijkagent de heer J. Swieringa aan het woord
 8. Stand van zaken vanuit werkgroepen en commissies
 9. Ontsluitingsweg
 10. Onderwijsvoorziening
 11. Parkje | Kloostertuin
 12. Duurzaam Hemelum
 13. Website www.hemelum.nl | FB | Twitter
 14. Sport- en speelvoorzieningen
 15. Werkgroep Dorpswurk BMRH
 16. Bestuursverkiezing

       DB is op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden,

waarvan 1 penningmeester ** Tim Douma en Etty Rijkens-Bos

treden af (niet herkiesbaar)

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

* De notulen zijn op te vragen bij het secretariaat, via dorpsbelang@hemelum.nl

 

** Kandidaten kunnen zich melden tot een uur voor de vergadering. Bel voor meer informatie met Judith Hempel tel: 06-22878987 of mail naar dorpsbelang@hemelum.nl

 

N.B. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en is vastgesteld op € 6,00 per persoon per jaar.

Update uitvoering werkzaamheden – Rondweg Hemelum

Update Uitvoering werkzaamheden – Rondweg Hemelum

In week 9 is gestart met de fysieke werkzaamheden van de aanleg van de rondweg om Hemelum.

De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Onderstaande een situatie tekening van de verschillende faseringen.

Omschrijving van de faseringen:

Fase 1) Aanleg weg tracé, Hegewei- De Klaster en tracé De Klaster- De Soal.  Geen stremmingen. Kans op hinder van het bouwverkeer;

Fase 2) Aanleg rotonde aan de Klaster. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen wordt een omleidingsroute ingesteld. De omleidingsroute wordt omstreeks week 13 gepubliceerd.

Fase 3) T-aansluiting met de Soal. Er is sprake van een gehele wegafsluiting. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen en Hemelum/Warns wordt een omleidingsroute ingesteld. De omleidingsroute wordt omstreeks week 17 gepubliceerd.

Fase 4) Aanleg kruispunt Walikkeres-Hegewei. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid N359/Hemelum wordt een omleidingsroute ingesteld. De omleidingsroute wordt omstreeks week 24 gepubliceerd.

 

Naar verwachting zal de weg in augustus 2018 opengesteld worden voor het verkeer (één en ander afhankelijk van de weersomstandigheden)

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met:

De Gemeente Súdwest-Fryslan – toezichthouder – dhr. Patrick van Wijngaarden – T 14 0515

Jansma Drachten B.V. – hoofduitvoerder – dhr. Alfred Stiksma – uitvoerder – dhr. Alle Kramer – T 0512 334070