Openstelling Rondweg Hemelum

Vrijdag morgen 3 augustus wordt de rondweg opengesteld voor het verkeer. We zijn nog niet helemaal klaar! In september zetten we nog even de puntjes op de i. Het gaat dan vooral om zaken zoals het inzaaien van de bermen, plaatsen van de definitieve bebording en de laatste opruimwerkzaamheden. Hemelum heeft er een mooie Rondweg bijgekregen! Bedankt voor het begrip en de medewerking die we voor deze klus hard nodig hadden.

Update Rondweg: Fase 4 verkeersafsluiting kruising Hegewei/Wâlikkers van 09-07 t/m 02-08-2018

Vanaf maandag 09 juli tot en met donderdag 02 augustus 2018 is het kruispunt Hegewei/Wâlikkers afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. De fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van het nieuw aangelegde trottoir. Let op!!! Fietsers moeten afstappen.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Om Hemelum wordt een rondweg gerealiseerd. In de vierde fase wordt het nieuwe kruispunt Hegewei/Wâlikkers in klinkers aangebracht, en de oude T-splitsing opgeruimd. De T-splitsing De Soal en de rotonde De Klaster worden dan gedeeltelijk opengesteld voor het lokaal verkeer. Wel moet er nog rekening worden gehouden dat er langs de weg gewerkt wordt en dat u hier alleen met gepaste snelheid kunt rijden. Graag uw begrip hiervoor.

Omschrijving van de faseringen:

Fase 1) Aanleg weg tracé, Hegewei – De Klaster en tracé De Klaster- De Soal.  Geen stremmingen. Kans op hinder van het bouwverkeer.

Fase 2) Aanleg rotonde aan De Klaster. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 3) T-aansluiting met De Soal. Er is sprake van een gehele wegafsluiting. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen en Hemelum/Warns wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 4) Aanleg kruispunt Hegewei/Wâlikkers. Er is sprake van een verkeersstremming. Voor de bereikbaarheid van N359/Hemelum wordt een omleidingsroute ingesteld.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. De plaatsen Hemelum (centrum), Bakhuizen, Stavoren en Warns worden omgeleid via de rijbanen Mientwei, Smitsleane en Breelenswei. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V. te Drachten. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Alfred Stiksma van Jansma Drachten B.V. via het tel.nr. 06–22410521. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

 

Nieuwsflits asfalteren Rondweg Hemelum

Vanaf eind volgende week (week 26) gaan we asfalteren. De Klaster en De Soal zijn dan nog steeds afgesloten voor doorgaand verkeer, waardoor het op het kruispunt Wâlikkers – Hegewei op bepaalde momenten best druk kan worden. De genoemde afsluitingen gelden niet voor fietsers en voetgangers.

We vragen u nogmaals begrip voor de extra hinder/overlast die we hierdoor verwachten.

Om welke werkzaamheden gaat het?

 • Donderdag 28 juni 2018 wordt er gestart vanaf De Soal richting rotonde en daarna naar de Hegewei met de asfalt onderlaag
 • Vrijdag 29 juni 2018 wordt er gestart vanaf De Soal richting rotonde en daarna naar de Hegewei met de asfalt tussenlaag
 • Maandag 2 juli 2018 wordt er gestart vanaf De Soal richting rotonde en daarna naar de Hegewei met de asfalt toplaag

Voor deze richting van asfalteren is gekozen zodat de aanvoer van het asfalt vanaf de N359 Flinkeboskje kan plaatsvinden.

Om de verkeersveiligheid te waarborgen komen er op twee plaatsen verkeersregelaars te staan.

Na het asfalteren kunnen we De Klaster en De Soal nog niet gelijk openstellen, omdat er nog veel werkzaamheden langs de weg moet gebeuren. Dit gebeurt pas als we het kruispunt Hegewei – Wâlikkers gaan stremmen (omstreeks week 28).

 

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V.. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Alfred Stiksma van Jansma Drachten B.V. via het tel.nr. 06– 22410521. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Gezocht: begeleiders voor Gezond Natuur Wandelen

Gezocht: begeleiders voor Gezond Natuur Wandelen

Wandelt u graag? Het liefste in een groene omgeving? Zou u het enthousiasme voor de natuur en het wandelen willen overbrengen op mensen die minder bewegen? Zou u op regelmatige en vrijwillige basis, eens per week tot eens per maand, een wandelgroep willen begeleiden? Dan zijn we op zoek naar u.

De stichting Gezond Natuur Wandelen is in 2014 gestart met het opzetten van gratis wekelijkse wandelingen in de natuur of het groen in de stad. Landschapsbeheer Friesland zet zich in om de wandelingen in Friesland op te starten! Op onderstaande website kunt u vinden waar al gewandeld wordt: http://www.gezondnatuurwandelen.nl/wandelen/vind-een-wandeling/

Deze wandelingen willen we ook graag bij u in de buurt opstarten en hiervoor hebben we begeleiders nodig. Samen bespreken we vanaf welke plaats en tijd we wekelijks een uurtje kunnen wandelen. Tijdens de wandelingen kunt u iets over de natuur vertellen. Dat mag, maar hoeft niet. Hiervoor hoeft u echt geen expert te zijn.

De wandelingen zijn toegankelijk voor iedereen die meer wil bewegen. Het gaat hierbij vooral om de combinatie van bewegen en de gezonde natuur. Verder zijn de wandelingen natuurlijk gewoon erg gezellig!

De wandelingen worden in nauwe samenwerking georganiseerd met lokale partijen op het gebied van gezondheidszorg, welzijn, natuurbeheer en (wandel)sport. Het betreft een breed gedragen sociaal en sportief initiatief. Bent u geïnteresseerd om een wandelgroep te begeleiden? Of kunt u ons helpen om begeleiders te vinden voor Gezond Natuur Wandelen? Neem gerust contact met Doetje de Jong (0512 38 38 00) d.dejong@landschapsbeheerfriesland.nl.

Afsluiting De Soal vanaf huisnummer 4 per maandag 28 mei 2018

Vanaf maandag 28 mei tot en met vrijdag 29 juni 2018 is De Soal vanaf huisnummer 4 tot aan de komgrens van Hemelum afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Om Hemelum wordt een rondweg gerealiseerd. In deze derde fase wordt de T-splitsing in De Soal aangebracht. Ook wordt er nog gewerkt aan de rotonde in De Klaster (fase 2).

Omschrijving van de faseringen:

Fase 1) Aanleg weg tracé, Hegewei – De Klaster en tracé De Klaster- De Soal.  Geen stremmingen. Kans op hinder van het bouwverkeer.

Fase 2) Aanleg rotonde aan De Klaster. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 3) T-aansluiting met De Soal. Er is sprake van een gehele wegafsluiting. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen en Hemelum/Warns wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 4) Aanleg kruispunt Walikkeres-Hegewei. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid N359/Hemelum wordt een omleidingsroute ingesteld.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. Bakhuizen, Stavoren en Warns worden omgeleid via Mientwei, Smitsleane en Breelenswei.

LET OP!!! Ook De Klaster is in deze periode nog afgesloten i.v.m. het aanleggen van de rotonde.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V.. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Alfred Stiksma van Jansma Drachten B.V. via het tel.nr. 06– 22410521. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

4 mei

 

Beste dorpsgenoten,

 

Op vrijdag 4 mei a.s. word jij, wordt u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse dodenherdenking.

 

Start: kruispunt Yde Bouke Yntemastrjitte en Sijbren Sijtsmastrjitte.
De kerkklok zal luiden tussen 19.15 uur en 19.30 uur.

Om 19.30 uur start de stille tocht via de Yntemastrjitte, Buorren, Klaster, Nicolaaswei en

zal eindigen bij het monument op de Himmelbrink.

Het is ook mogelijk om onderweg op de looproute aan te sluiten of rechtstreeks naar de herdenkingslocatie te gaan.

 

Aan de plechtigheid zullen dit jaar o.a. meewerken: een aantal kinderen van groep 8 van basisschool ‘De Barte’, een afgevaardigde namens de gemeente en muzikale bijdrage

van ‘by Heech en by Leech’.

 

Na -staand- twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus (*tekst achterzijde) zal de kranslegging worden gedaan door enkele vertegenwoordigers namens Dorpsbelang Hemelum, de PKN-kerk, de gemeente SúdwestFryslân en uit naam van de kinderen van basisschool ‘De Barte’.

 

Na deze kranslegging en slotwoord is het mogelijk om zelf bloemen neer te leggen.
Na afloop gaan we naar dorpshuis De Begine om elkaar te ontmoeten.
U/jij wordt ontvangen met koffie, thee enz en achtergrondmuziek.

Plechtig verzoek:

vanaf 18.00 uur uw/jouw vlag halfstok te hangen en deze voor zonsondergang weer
in te halen.

 

Welkom
Namens de 4-mei commissie Hemelum

 

voor meer informatie: www.4en5mei.nl

 

Yde Bouke Yntema                                                                  Sijbren Sijtsma
*27-02-1902
…17-03-1945                                           *03-11-1896   …13-04-1945

Afsluiting De Klaster bij Het Fort, 09-04 t/m 22-06 2018

Vanaf maandag 09 april tot en met vrijdag 22 juni 2018 is De Klaster ter hoogte van Het Fort bij Hemelum afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Er wordt een rondweg om Hemelum gemaakt. In deze tweede fase gaan we de rotonde in De Klaster aanbrengen.

Omschrijving van de faseringen:

Fase 1) Aanleg weg tracé, Hegewei – De Klaster en tracé De Klaster- De Soal.  Geen stremmingen. Kans op hinder van het bouwverkeer;

Fase 2) Aanleg rotonde aan de Klaster. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 3) T-aansluiting met de Soal. Er is sprake van een gehele wegafsluiting. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen en Hemelum/Warns wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 4) Aanleg kruispunt Walikkeres-Hegewei. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid N359/Hemelum wordt een omleidingsroute ingesteld.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. Bakhuizen wordt omgeleid via Mientwei – Smitsleane – Breelenswei – Skuniadyk.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Alfred Stiksma van Jansma Drachten B.V. via het tel.nr. 06– 22410521. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/werkinuitvoering en op http://www.fryslan.wegwerkmeldingen.nl

Update: vanaf 9 april tijdelijke bushalte, Huidige bushaltes buiten gebruik!

Update: vanaf 9 april tijdelijke bushalte, Huidige bushaltes buiten gebruik!

In verband met de aanleg van de Rondweg om Hemelum wordt 9 april De Klaster (Hemelum-Bakhuizen) afgesloten voor het verkeer. Hierdoor komen de bushaltes De Klaster en Nijbuorren te vervallen. Tegenover Mientwei 2 komt een tijdelijke bushalte.

Er is nog geen datum bekend wanneer de huidige bushaltes weer in gebruik worden genomen!

Algemene ledenvergadering Dorpsbelang

Uitnodiging voor de jaarvergadering

op vrijdag 23 maart 2018

in dorpshuis De Begine te Hemelum

Inloop vanaf 19:45 uur /

 start vergadering 20:00 uur

Het bestuur van De Vereniging ter Bevordering van Dorpsbelangen Hemelum nodigt haar leden en niet-leden uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op de hierboven genoemde datum en tijd.

Agenda

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 24 maart 2017* worden doorgenomen
 3. Mededelingen / ingekomen stukken
 4. Jaarverslag 2017 van de secretaris
 5. Financieel verslag 2017 van de penningmeester / verslag kascommissie
 6. Contactwethouder de heer M.Offinga stelt zich voor
 7. Wijkagent de heer J. Swieringa aan het woord
 8. Stand van zaken vanuit werkgroepen en commissies
 9. Ontsluitingsweg
 10. Onderwijsvoorziening
 11. Parkje | Kloostertuin
 12. Duurzaam Hemelum
 13. Website www.hemelum.nl | FB | Twitter
 14. Sport- en speelvoorzieningen
 15. Werkgroep Dorpswurk BMRH
 16. Bestuursverkiezing

       DB is op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden,

waarvan 1 penningmeester ** Tim Douma en Etty Rijkens-Bos

treden af (niet herkiesbaar)

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

* De notulen zijn op te vragen bij het secretariaat, via dorpsbelang@hemelum.nl

 

** Kandidaten kunnen zich melden tot een uur voor de vergadering. Bel voor meer informatie met Judith Hempel tel: 06-22878987 of mail naar dorpsbelang@hemelum.nl

 

N.B. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en is vastgesteld op € 6,00 per persoon per jaar.

Update uitvoering werkzaamheden – Rondweg Hemelum

Update Uitvoering werkzaamheden – Rondweg Hemelum

In week 9 is gestart met de fysieke werkzaamheden van de aanleg van de rondweg om Hemelum.

De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Onderstaande een situatie tekening van de verschillende faseringen.

Omschrijving van de faseringen:

Fase 1) Aanleg weg tracé, Hegewei- De Klaster en tracé De Klaster- De Soal.  Geen stremmingen. Kans op hinder van het bouwverkeer;

Fase 2) Aanleg rotonde aan de Klaster. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen wordt een omleidingsroute ingesteld. De omleidingsroute wordt omstreeks week 13 gepubliceerd.

Fase 3) T-aansluiting met de Soal. Er is sprake van een gehele wegafsluiting. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen en Hemelum/Warns wordt een omleidingsroute ingesteld. De omleidingsroute wordt omstreeks week 17 gepubliceerd.

Fase 4) Aanleg kruispunt Walikkeres-Hegewei. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid N359/Hemelum wordt een omleidingsroute ingesteld. De omleidingsroute wordt omstreeks week 24 gepubliceerd.

 

Naar verwachting zal de weg in augustus 2018 opengesteld worden voor het verkeer (één en ander afhankelijk van de weersomstandigheden)

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met:

De Gemeente Súdwest-Fryslan – toezichthouder – dhr. Patrick van Wijngaarden – T 14 0515

Jansma Drachten B.V. – hoofduitvoerder – dhr. Alfred Stiksma – uitvoerder – dhr. Alle Kramer – T 0512 334070

 

Kicker Kindermode opent haar deuren!

Kicker Kindermode opent haar deuren!

Kicker kindermode is jarenlang een begrip in de winkelstraat van Balk geweest. Toch heeft Frouwkje Risselada de keus gemaakt om de winkel te verplaatsen in de oude bakkerswinkel grenzend aan hun woonhuis in Hemelum. Voor vele vaste klanten kwam dit besluit als een grote verrassing. Frouwkje: ‘ De vaste klanten komen vanuit alle windstreken naar Balk en Veel rijden al speciaal naar onze winkel toe. we hebben het pand zo verbouwd dat het echt een beleving is om hier te winkelen, ook zal de service en kwaliteit op een hoogstaand niveau blijven zoals iedereen dat altijd al van ons gewend is.’ Het pand heeft een ruime parkeerplaats direct aan de straat . De collectie is uitgebreid met cadeauartikelen, en zijn er voor de moeders ook tassen en sjaals te vinden. Het stoere hout, de betonnen vloer en de lichte kleuren geven de gehele winkel een stoere look. Er is wederom een speelruimte in de winkel gemaakt waar de kinderen kunnen spelen als de ouders aan het shoppen zijn , zodat kleding uitzoeken echt een hele beleving wordt. Achterin staat de vertrouwde koffietafel waar al jarenlang vele gezellige gesprekken zijn gevoerd. Frouwkje gaat met hetzelfde concept verder als in Balk, zoals het kortingssysteem en de verkoop via producten die op Facebook worden getoond. ‘Dit werkt zo fijn’ geeft Frouwkje aan. Op, vrijdag 9 ,zaterdag 10 en zondag 11 februari hebben we de feestelijke heropeningsdagen met vele leuke aanbiedingen, lekkers en de kinderen worden hier zeker niet in vergeten. Er staat een draaiend rad waar je vele leuke kortingen en prijzen mee kunt winnen. Je maakt tevens kans op het winnen van een kledingset met de kassabonnen actie. Iedereen die boven de € 50,- besteed krijgt een goodibag mee naar huis. We hebben er echt zin in om iedereen weer welkom te heten!

 

Hauken & Hazzen

Molkwar, 7 november 2017

Teatergroep Sult vindt zich zelf opnieuw uit met locatievoorstelling Hauken & Hazzen

Na een periode van herbezinning keert Teatergroep Sult na twee jaar terug naar de speelvloer. Op 7 december a.s. gaat de locatievoorstelling Hauken & Hazzen in première in het gebouw van mechanisatiebedrijf De Blaauw in Hemelum. In 12 voorstellingen nemen de spelers het publiek op onderzoekende en improviserende manier mee in het actuele verhaal van verandering en de angst die dat oproept.

Opnieuw uitvinden Na 20 succesvolle jaren vond SULT het tijd zichzelf te herdefiniëren. Toen SULT in 1996 startte was er weinig cultuuraanbod in de Zuidwesthoek van Friesland. Geen theaters dichtbij. Vandaar dat SULT tussen en met de mensen begon. 20 jaar later is er veel veranderd. We hebben theaters in de omgeving gekregen en locatietheater is door meer groepen omarmd. SULT zocht een nieuwe noodzaak voor zichzelf. Zij wil van belang blijven voor haar omgeving en zal hiervoor, nog meer dan voorheen, reageren op haar werk- en leefgebied. Maatschappelijke thema’s zullen de komende jaren bij de repertoirekeuze meer leidend zijn. SULT blijft haar kracht gebruiken, maar verlegt haar focus. Verrassende locaties en aanpak blijven belangrijk.

Over de voorstelling In Hauken & Hazzen speelt een witte bestelauto de hoofdrol. Wat doet die auto daar? En wie is de bestuurder? In een aantal mooie scènes, absurd, humoristisch, aangrijpend en ietwat vervreemdend vertellen negen acteurs en een technicus een verhaal over angst. Door te improviseren ontdekken ze de lijn van het stuk. Zo komen ze steeds meer onder invloed van waar ze mee bezig zijn.

Voortdurend laveert het publiek tussen fictie en werkelijkheid. Als je denkt dat je het verhaal door hebt, ben je ongemerkt al weer van been gewisseld. Hauken & Hazzen is niet afgelopen als je naar huis gaat. De eerste beste witte bestelauto die je tegenkomt zet je onmiddellijk weer aan het denken.

Muziek Gitarist Johan Keus en djembé speler Bouba Keita nemen je na de theatervoorstelling mee naar sferen ver van hier en weer terug. Met hun muzikale vertaling zorgen zij voor een extra dimensie bij de locatievoorstelling Hauken & Hazzen. Op de twee matinee voorstellingen op 10 december en 7 januari a.s. wordt het programma ook nog aangevuld met een optreden van het vrouwenkoor De Dromenvangers onder leiding van Sjoukje van der Land.

Over de muzikanten Bouba Keita is een muzikant uit Mali en woont in Balk. Hij speelt Djembé, Doun Doun, Balafoon, Ngoni (Malinees tokkelinstrument) en hij zingt en schrijft eigen muziek. Daarnaast is hij instrumentenbouwer en maakt hij zijn eigen muziekinstrumenten. Hij geeft privéles in Djembe, Blafoon, Doun Doun en Ngoni.

Johan Keus speelt gitaar, basgitaar en percussie. Hij is uitvoerend muzikant en speelt met verschillende artiesten. Zowel live en als studiomuzikant. Daarnaast schrijft hij eigen muziek en geeft hij muziekles in zijn praktijk in Balk en werkt hij als muziekbegeleider met mensen met ASS.

Mis het niet! We hebben jullie er graag bij!

Kijk voor kaarten op www.teatergroepsult.nl

 

Er worden nog vrijwilligers gezocht. Vindt u het leuk om ook eens een kijkje te nemen in de keuken van Sult en daarna ons te helpen, of meer informatie? Dan kunt u een mail sturen naar Rosé Klijnstra info@teatergroepsult.nl

SULT lokaasjeteater

Bomenkap en verkeershinder

Op maandag 6 november wordt er gestart met het kappen van bomen.

Waarom gaan we dit doen?

De bomen en beplanting staan op de locatie waar de nieuwe rondweg en rotonde worden aangelegd. De te kappen bomen zijn door middel van een kruis op de stam aangegeven.

Welke bomen planten we terug?

Langs de nieuwe rondweg worden een aantal nieuwe bomen geplant. Het gaat dan om achter de school en langs de nieuwe rondweg.

Wanneer gaat dit gebeuren?

We kappen de bomen op maandag 6 november en 7 november.

De aanplant van de bomen is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. De voorkeursperiode voor het planten van bomen is in het najaar 2018.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met J. Koornstra  telefoon 14-0515

 

Op maandag 06 november en dinsdag 07 november 2017 is er sprake van verkeershinder aan een deel van de rijbanen De Klaster en De Soal bij Hemelum. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is één rijrichting van de rijbanen De Klaster en De Soal afgesloten.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de rijbanen De Klaster en De Soal vinden kapwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De werkzaamheden worden in het verkeer uitgevoerd met minimale verkeersmaatregelen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is een deel van de rijbanen De Klaster en De Soal gedurende voor een korte periode tijdelijk afgesloten. De hulpdiensten kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gebruik blijven maken van de genoemde rijbanen. Verder zijn er ter plaatse verkeersregelaars aanwezig.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Terpstra boomrooierij te Firdgum. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk dhr. R. Terpstra van Terpstra boomrooierij via het tel.nr. 06-20403460. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Erwin van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Nieuwsbrief

Op de werkgroepenpagina van Dorpshulp is een nieuwe nieuwsbrief toegevoegd.

Tevens vragen wij een tweede coördinator (graag iemand uit Hemelum) die mee wil helpen om het duofietsproject te begeleiden.

Bel of mail gerust voor meer informatie!

Contactinformatie:

Bertus Mous (coördinator), tel: 0514 581706

Ilse Vessies-Meij, tel: 0514 852096

E-mail: dorpshulpbmrh@gmail.com

Gezocht!

GEZOCHT

Liefhebbers van een lekker stukje fietsen:

• mensen die dat niet (meer) zelfstandig kunnen, maar dat wel graag weer eens zouden willen

• mensen die zelfstandig kunnen fietsen en het gevoel van er lekker even met de fiets op uitwillen delen met mensen die dat niet (meer) zelf kunnen

• fietsliefhebbers die het leuk vinden om samen met iemand uit de buurt af en toe eens een stukje te fietsen

Vanaf het voorjaar van 2018 staat de duofiets van Dorpshulp Bakhuizen, Mirns, Rijs en Hemelum, samen met een geoefende begeleider uit de buurt, klaar voor gebruik.

Wilt u er wel (weer) eens op uit op de fiets en spreekt deze manier van samen fietsen u aan? Wij zijn op zoek naar bestuurders en meetrappers (vrijwilligers en gebruikers).

Tevens vragen wij een tweede coördinator (graag iemand uit Hemelum) die mee wil helpen om het duofietsproject te begeleiden.

Bel of mail gerust voor meer informatie!

Contactinformatie:

Bertus Mous (coördinator), tel: 0514 581706

Ilse Vessies-Meij, tel: 0514 852096

E-mail: dorpshulpbmrh@gmail.com

 

Nieuwsflits met betrekking tot de rondweg

De laatste stand van zaken betreffende de aanleg van de rondweg

Op dit moment zijn de technische voorbereidingen in volle gang.

De aanbestedingsprocedure wordt het 4e kwartaal 2017 opgestart.

Planning is dat in het 1e kwartaal 2018 de aannemer bekend is en fysiek gestart wordt met de werkzaamheden.

(Wellicht vinden eerder voorbereidende werkzaamheden plaats m.b.t. nutsvoorzieningen of verwijderen begroeiingen e.d.)

Bron: Folkert Bouma/ Gemeente Súdwest Frieslân Projectleider

Kabroemmm

Kleintje Kabroemmm geeft gas.

Bij Kabroemmm2017 gaat het gaspedaal volledig open als het startsein is gegeven bij de grasbaanrace op het circuit van de  Hemelummer Arena. De perfecte rondes neer zetten om zo als eerste over de finish te komen. Met deze intentie zullen alle renners zich opstellen aan de meet op 3 september aanstaande. Er wordt gestreden in vijf categorieën naast de 50cc classic klasses : Minis, Morra, Flinke, Fugel en Aquaduct. Bij de beste renners zal het eremetaal worden omgehangen en de bekertrofee’s de prijzenkast verrijken. Ondanks deze prestigieuze middelen blijft het meedoen natuurlijk belangrijker dan de winst. Het moet vooral veel plezier opleveren.

Kabroemmm is kabroemmm niet als er geen goed doel aan verbonden is. De komende twee jaar is dat “Het Vergeten Kind” . Voor kinderen is het plezier hebben niet altijd vanzelfsprekend. ” Het vergeten kind” is een organisatie die kinderen het plezier terug wil geven waarvan ze vaak verstoken blijven.  U vindt deze ook vertegenwoordigd in een tent op ons terrein

Verder vindt die dag nog een ander evenement plaats voor wat mindere snelheidsgoden. Een toertocht  voor brommers en motoren door het zo mooi gelegen Zuidwest Friesland. Een 50 km ronde noord en een 50 km ronde zuid laat u mooie plekken zien langs schitterende paden, dorpen en steden die onze Zuidwesthoek rijk is. De picknickmand kan mee wanneer u onderweg nog eens extra lang wilt  genieten van het Friese uitzicht. De route rijden met de auto is uiteraard ook mogelijk. Check onze website en doe mee.!!

Het verzamelpunt is als voorgaande jaren op een groot terrein bij Hemelum. Volg de wegbewijzering KABROEMMM…  Er is genoeg parkeergelegenheid en daar kan  tevens  genoten worden van mooi opgestelde motoren en voertuigen van nu en weleer.

Onder toezicht van de kabroemmm-organisatie kan er door de jeugd volop worden gespeeld in de speeltent. Van spelen in het zand, bouwen met lego tot schminken en tafelvoetbal. De kleppendekselraces zullen niet ontbreken voor de technische knutselaars… Voor het natje droogje wordt gezorgd. Muziek is er volop. Vervelen is dus geen optie.

Als klap op de vuurpijl heeft de organisatie gekozen voor een mooie herinneringsmunt die u aan een onvergetelijk dag doet herinneren. Deze is te verkrijgen bij de organisatie. De munt is in de vorm van een puzzelstuk geslagen en is onderdeel van een groter geheel. Wanneer u vijf jaar achtereen ons evenement bezoekt kunt u met alle onderdelen het Kabroemmkruis vormen en ons volgende lustrum is dan een feit. De opbrengst van de herinneringsmunt gaat naar het goede doel.

Kleintje Kabroemmm is een lekker dagje uit om de vakantie mee af te sluiten en opgeladen de werkweek weer te beginnen. Veel plezier.

Org. Kabroemmm.

Gouden Franse munten gevonden bij opgravingen in Hemelum

Gouden Franse munten gevonden bij opgravingen in Hemelum

Gouden Franse munten uit de 14e eeuw

 

Bij archeologische opgravingen, vlak buiten het Friese Hemelum, zijn twee gouden Franse munten gevonden. Ze dateren uit de veertiende eeuw en werden aangetroffen op een terrein waar vroeger het Nicolaasklooster stond.

De munten zijn hooguit een paar duizend euro per stuk waard, maar de historische waarde is onschatbaar. “In die tijd had niet iedereen gouden munten bij zich”, vertelt archeoloog Yvonne Boonstra van de gemeente Súdwest-Fryslân tegen Omrop Fryslân. Volgens haar had het klooster hoog aanzien.

 

Meer lezen