Werkgroepen

Dorpshulp
Bedrijfstak:
Korte omschrijving:

Dorpshulp is een gezamenlijk initiatief vanuit de dorpen Bakhuizen, Mirns, Rijs en Hemelum en is een vereniging in oprichting. Dorpshulp is een aanvulling op alle (betaalde) zorg die al (aan huis) geleverd wordt. De leden kunnen Dorpshulp inschakelen bij acute

Telefoon: 0514-852096
Bedrijfstak:
Korte omschrijving:

Under construction

Bedrijfstak:
Korte omschrijving:

Under construction

Kloostertuin
Bedrijfstak:
Korte omschrijving:

De Kloostertuin Centraal in het dorp bevindt zich een stuk grond wat jarenlang een dorpspark is geweest. Door de manier van (niet) onderhouden is het verworden tot een ondoordringbare wildernis. Om de Hemelummers weer een dorpstuin van betekenis te geven,

Telefoon: 0514 582222