Werkgroepen

Kloostertuin

De Kloostertuin   Centraal in het dorp bevindt zich een stuk grond wat jarenlang een dorpspark is geweest. Door de manier van (niet) onderhouden is het verworden tot een ondoordringbare wildernis. Om de Hemelummers weer een dorpstuin van betekenis te

0514 582222
Dorpshulp

Dorpshulp is een gezamenlijk initiatief vanuit de dorpen Bakhuizen, Mirns, Rijs en Hemelum en is een vereniging in oprichting. Dorpshulp is een aanvulling op alle (betaalde) zorg die al (aan huis) geleverd wordt. De leden kunnen Dorpshulp inschakelen bij acute

0514-852096
Historisch Huizenoverzicht Hemelum

Under construction

Ho net yn ‘e kliko!

Under construction