Dorpshulp

Dorpshulp
Bedrijfsnaam: Dorpshulp
Bedrijfstak:
Omschrijving:

Dorpshulp is een gezamenlijk initiatief vanuit de dorpen Bakhuizen, Mirns, Rijs en Hemelum en is een vereniging in oprichting. Dorpshulp is een aanvulling op alle (betaalde) zorg die al (aan huis) geleverd wordt. De leden kunnen Dorpshulp inschakelen bij acute hulpvragen (bijvoorbeeld: een hulpbehoevende dorpsgenoot heeft vervoer nodig naar een specialist in het ziekenhuis, maar de mantelzorger is ziek) en/of bij structurele hulpvragen (bijvoorbeeld: een eenzame dorpsgenoot komt nooit meer onder de mensen, Buurtzorg vraag Dorpshulp of deze persoon eens bezocht kan worden voor een praatje). Dorpshulp heeft vanaf het voorjaar van 2018 een duo-fiets in het bezit, welke gebruikt kan worden door leden die niet meer zelfstandig uit fietsen kunnen, maar er nog wel graag eens op de fiets op uit willen. Dankzij de duo-fietsvrijwilligers is dit mogelijk. Een vaste werkgroep houdt zich bezig met het oprichten van een netwerk van dorpsgenoten die graag iets betekenen voor de mensen in hun buurt en van de mensen die wel wat extra hulp kunnen gebruiken waardoor ze langer in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen.

Dorpshulp is bereikbaar via het e-mailadres dorpshulpbmrh@gmail.com of via Ilse Vessies-Meij (contactpersoon voor Hemelum) 0514-852096.

 


 

 

                                                                                               Nieuwsbrief 27 oktober 2017

                        DORPSHULP HEMELUM, BAKHUIZEN, MIRNS, en RIJS IS NU EEN FEIT!

De oprichtings-statuten zijn bij de notaris vastgelegd. Daarmee is Dorpshulp formeel een feit en kunnen we nu echt aan de slag.

Het voorlopige bestuur is uitgebreid met Ina Gerrits, die Erna zal assisteren bij het secretaris-werk.

We denken in maart 2018 de eerste Algemene Ledenvergadering te houden en dan wordt officieel een bestuur benoemd. Naar aanleiding van enkele vragen: Dorpshulp is een initiatief van inwoners van Hemelum, Bakhuizen, Mirns en Rijs, maar ook mensen in de directe omgeving kunnen meedoen! Dorpshulp is een Coöperatie, wat inhoudt dat de leden, net als bij een vereniging, bepalen wat er gebeurt. Zij benoemen het bestuur, stellen het financiële beleid vast en controleren dat. Iedereen kan lid worden: als je wilt helpen, als je hulp wilt krijgen, of als je gewoon dit prachtige werk wilt steunen.

De belangrijkste stappen die we nu gaan nemen zijn:

  • Praten met iedereen die zich heeft opgegeven. Doel is het lidmaatschap definitief te maken, en te overleggen over de activiteiten die we gaan opzetten. De prioriteiten die op de bijeenkomst van 4 juli zijn bepaald zijn leidend. Inspraak dus! Maar ook de vraag wat wil jij doen?
  • Praten met organisaties waar we mee te maken krijgen, bijvoorbeeld Charitas en de Sociale Wijkteams, met als doel elkaar te helpen en te versterken.

Nog een feestje: het bestuur verwacht de financiering van de duofiets eerdaags rond te krijgen; dus die duofiets wordt aangeschaft!

Oproep:

Als je dat nog niet gedaan hebt: geef je op als lid. Doe mee en help je dorpsgenoten die dat nodig hebben. Een email aan de Erna Spier volstaat. Email naar arie.erna.spier@gmail.com

Telefoon: 0514-852096

Stuur boodschap naar geregistreerde

Registratie titel:Dorpshulp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *