Laden Evenementen

« Alle Evenementen

 • Dit event is voorbij.

Algemene ledenvergadering Dorpsbelang

23 maart 2018 @ 20:00 - 23:00

Uitnodiging voor de jaarvergadering

op vrijdag 23 maart 2018

in dorpshuis De Begine te Hemelum

Inloop vanaf 19:45 uur /

 start vergadering 20:00 uur

Het bestuur van De Vereniging ter Bevordering van Dorpsbelangen Hemelum nodigt haar leden en niet-leden uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op de hierboven genoemde datum en tijd.

Agenda

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 24 maart 2017* worden doorgenomen
 3. Mededelingen / ingekomen stukken
 4. Jaarverslag 2017 van de secretaris
 5. Financieel verslag 2017 van de penningmeester / verslag kascommissie
 6. Contactwethouder de heer M.Offinga stelt zich voor
 7. Wijkagent de heer J. Swieringa aan het woord
 8. Stand van zaken vanuit werkgroepen en commissies
 9. Ontsluitingsweg
 10. Onderwijsvoorziening
 11. Parkje | Kloostertuin
 12. Duurzaam Hemelum
 13. Website www.hemelum.nl | FB | Twitter
 14. Sport- en speelvoorzieningen
 15. Werkgroep Dorpswurk BMRH
 16. Bestuursverkiezing

       DB is op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden,

waarvan 1 penningmeester ** Tim Douma en Etty Rijkens-Bos

treden af (niet herkiesbaar)

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

* De notulen zijn op te vragen bij het secretariaat, via dorpsbelang@hemelum.nl

 

** Kandidaten kunnen zich melden tot een uur voor de vergadering. Bel voor meer informatie met Judith Hempel tel: 06-22878987 of mail naar dorpsbelang@hemelum.nl

 

N.B. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en is vastgesteld op € 6,00 per persoon per jaar.

Gegevens

Datum:
23 maart 2018
Tijd:
20:00 - 23:00