Dorpsbelangen

Ook in het Zuidwest Friese dorp Hemelum staat de tijd niet stil en daarom heeft de plaatselijke Vereniging ter Bevordering van Dorpsbelangen in 2001 het initiatief genomen tot het maken van deze internetsite van, voor en over Hemelum. In juni 2017 is de site opnieuw vormgegeven en geactualiseerd.

Als onderdeel van de actualisatie zal de Vereniging ter bevordering van Dorpsbelangen te Hemelum u via deze pagina op de hoogte houden.

U kunt contact leggen met dorpsbelang via dorpsbelang@hemelum.nl

Bestuursleden:

John Lorist (voorzitter), Huib Volker (secretaris), Oane Risselada (penningmeester), Erik Velthof en Louwrens Feenstra


Persbericht: Nieuwe borden Gifsumak

Persbericht 14 mei 2020 Nieuwe borden Gifsumak Langs de Vangdijk in Hemelum zijn deze week nieuwe borden geplaatst die waarschuwen tegen het gevaar van de gifsumak. De Vangdijk is het fietspad tussen De Morra en de Fûgelhoeke, ten noordoosten van

0 comments

Ben je geïnteresseerd in de lokale geschiedenis of het optekenen daarvan.

Hemelum Geachte relatie, In vervolg op de eerdere vooraankondiging sturen wij u onderstaande uitnodiging. Op 20 maart aanstaande organiseert Stichting Fryslans Ferline een informatiemiddag over het onderwerp Canons van de Friese dorpen en steden bij Tresoar in Leeuwarden. De bijeenkomst

0 comments

Tennisbaan bij villapark Untwyk is voor iedereen!

Tennisbaan bij villapark Untwyk is voor iedereen!  Het was allemaal wat onduidelijk, maar nu niet meer: de tennisbaan bij villapark Untwyk is voor iedereen toegankelijk. Dat betekent dat ook alle Hemelumers een hier een partijtje tennis kunnen spelen als de

0 comments

Papiercontainer krijgt vaste plek

Papiercontainer krijgt vaste plek De container voor oud papier blijft op de bekende plaats aan het Morapaed. Het verschil met nu is dat de container net zo lang blijft staan tot ‘ie vol is. Dus breng hier al je oud

0 comments

Algemene Ledenvergadering is afgelast/uitgesteld vanwege Corona

LET OP DE VERGADERING IS AFGELAST/UITGESTELD IVM CORONA-VIRUS   LET OP DE VERGADERING IS VANWEGE HET CORONA-VIRUS AFGELAST/UITGESTELD

0 comments

Hemelum Bruist

Dorpsbelang Hemelum en Dorpshuis De Begine organiseren…. HEMELUM BRUIST! Houd allen deze datum vrij voor een gezellige middag/avond in De Begine Hemelum. Voor jong en oud gezellig keuvelen onder het genot van een drankje en een hapje begeleid door gezellige

0 comments

Het dorpsplan

Dorpsplan Na de oproep van Dorpsbelang om ideeën aan te dragen voor het nog mooier en leuker maken van ons dorp, zijn we  verrast door het aantal  en de inhoud van de ideeën die we gekregen hebben.  Velen hebben gebruik

0 comments

Zelf eigenaar worden van glasvezel

In het buitengebied van Súdwest-Fryslân is een vraagbundeling voor glasvezel erg succesvol geweest, en zal op korte termijn gestart worden met de voorbereiding van de aanleg… dan mogen de kleine kernen zelf natuurlijk niet achterblijven! Dat vond ook De Fryske

0 comments

Heeft u behoefte aan extra informatie over glasvezel?

Beste Dorpsgenoten, Inmiddels is duidelijk dat er glasvezel in het buitengebied komt. Voor de dorpen is dit niet zeker omdat de 35 % nog niet gehaald is. De termijn is verlengt naar 1 oktober. De Fryske Mienskip op Glas bied

0 comments

Persbericht: Buitengebied Súdwest Fryslân krijgt glasvezel!

Persbericht 12 juli 2019 Buitengebied Súdwest Fryslân krijgt glasvezel! De kleine kernen krijgen extra tijd om zich aan te melden Goed nieuws voor de inwoners van het buitengebied van Súdwest Fryslân. Er komt glasvezel! DFMopGlas en Glasvezel buitenaf gaven vorige

0 comments

Oproep wensen en ideeën voor nieuwe dorpsvisie

9 juli 2019 Beste Hemelummers! De laatste Hemelummer dorpsvisie is ruim 11 jaar geleden geschreven in samenwerking met de Stichting Doarpswurk en de Vereniging Stek & Streek (Wenje yn Himmelum – De woonvisie van de Vereniging Dorpsbelangen Hemelum). Het bestuur

1 comment

Nieuwe route Arriva

Nieuwe route Arriva Lijn 44 van Arriva krijgt aan nieuwe route in Hemelum. Donderdag 20 juni heeft dorpsbelang de wensen met Arriva besproken die tijdens de algemene ledenvergadering naar voren kwamen. Het voorstel is dat de bus niet meer langs

0 comments

Dorpsbelang vraagt ideeën!

We schreven het al in de laatste Muddejeyer: het bestuur van dorpsbelang wil nieuwe activiteiten voor de Hemelumers. En daar willen we alle dorpsgenoten graag bij betrekken. Of het nu gaat om de aanleg van een jeu-de-boul baan, een pitch

0 comments

Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Hemelum 2019 – vrijdag 22 maart 2019

Beste leden van Dorpsbelang Hemelum Vrijdag 22 maart a.s. is het weer tijd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. In het gekoppelde document vindt u de volledige agenda. Voor punt 8 – bestuursverkiezing hebben zich de afgelopen dagen 3 inwoners zich

0 comments