Persbericht: Buitengebied Súdwest Fryslân krijgt glasvezel!

Persbericht
12 juli 2019

Buitengebied Súdwest Fryslân krijgt glasvezel!
De kleine kernen krijgen extra tijd om zich aan te melden

Goed nieuws voor de inwoners van het buitengebied van Súdwest Fryslân. Er komt glasvezel! DFMopGlas en Glasvezel buitenaf gaven vorige week al meer zekerheid op de komst van het supersnelle netwerk in het buitengebied. Het was nog even spannend, maar uiteindelijk heeft ruim 50% van de bewoners van het buitengebied zich aangemeld! Het is nu zeker, het buitengebied krijgt glasvezel!

Ook binnen de bebouwde kom ziet DFMopGlas genoeg potentie en zijn er al veel aanmeldingen binnengekomen. Op dit moment is het benodigde percentage echter nog niet behaald. DFMopGlas gaat daarom door met de glasvezelcampagne in de kleine kernen. Omdat DFMopGlas en Glasvezel buitenaf glasvezel voor iedereen in het gebied willen realiseren, krijgen de inwoners van de kleine kernen nog tot 1 oktober 2019 de tijd om zich aan te melden zonder de extra aansluitkosten.

“Wij zijn blij dat we de inwoners van het buitengebied van glasvezel kunnen voorzien. Het is nu aan de inwoners van de kernen. We hebben 35% deelname nodig om ook hier glasvezel aan te kunnen leggen”, aldus Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf.

In gesprek met dorpsbelangen
DFMopGlas en Glasvezel buitenaf gaan de komende dagen in gesprek met de betrokken dorpsbelangen. Samen maken zij een plan van aanpak voor de komende tijd en zullen er alles aan doen om alle inwoners goed te informeren en te overtuigen mee te doen.

Het komt er! Zekerheid voor inwoners uit het buitengebied
In het buitengebied van Súdwest Fryslân hebben voldoende inwoners gekozen voor glasvezel. Zij kozen hiermee voor glasvezel voor de hele Mienskip. Met deze positieve uitkomst starten DFMopGlas en Glasvezel buitenaf de aanleg van glasvezel voor de inwoners van het buitengebied die een abonnement hebben afgesloten.

Glasvezel voor de hele mienskip
DFMopGlas en Glasvezel buitenaf zijn blij dat deze eerste mijlpaal is bereikt. Jaap Bosma, initiatiefnemer van DFMopGlas: “Wij hebben ons altijd hard gemaakt voor glasvezel voor íedereen in Súdwest Fryslân.De garantie dat de inwoner

Oproep wensen en ideeën voor nieuwe dorpsvisie

9 juli 2019

Beste Hemelummers!

De laatste Hemelummer dorpsvisie is ruim 11 jaar geleden geschreven in samenwerking met de Stichting Doarpswurk en de Vereniging Stek & Streek (Wenje yn Himmelum – De woonvisie van de Vereniging Dorpsbelangen Hemelum).

Het bestuur van Dorpsbelangen vindt het tijd dat er een nieuwe woon- of dorpsvisie komt. We nodigen daarom alle inwoners van Hemelum uit om ons te vertellen wat jullie wensen en ideeën zijn voor de straat of buurt waarin je woont en voor het dorp in het algemeen.

We verzoeken jullie om deze ideeën en wensen voor 20 september aan te leveren. Stuur ze per e-mail naar info@hemelum.nl of schrijf ze op en breng ze naar de secretaris, Huib Volker, De Maren 23.

En dan? Het bestuur van Dorpsbelang inventariseert natuurlijk jullie reacties, maar hoe we ermee verder gaan is afhankelijk van wat er precies wordt aangeleverd.

Uiteindelijk moet het leiden tot een nieuwe, praktische dorpsvisie. Wie zijn of haar ideeën persoonlijk wil toelichten is van harte welkom op de bestuursvergadering op 26 september in De Begine. Aanvang 19.30 uur. Laat vooraf wel even weten of je gebruik maakt van deze mogelijkheid.

 

Hartelijke groet,

Vereniging Dorpsbelangen Hemelum,

Lourens Feenstra, John Lorist, Oane Risselada, Erik Velthof, Huib Volker

Ernstige verkeershinder gemeente Súdwest-Fryslân op verschillende locaties, 10-07 t/m 12-07 2019

           

Gemeente Súdwest-Fryslân, ernstige verkeershinder verschillende locaties, 10-07 t/m 12-07 2019

Vanaf woensdag 10 juli tot en met vrijdag 12 juli 2019 vinden op diverse locaties in de gemeente Súdwest-Fryslân kortdurende asfaltwerkzaamheden plaats. Er is dan sprake van ernstige verkeershinder op diverse locaties in gemeente Súdwest-Fryslân voor al het verkeer.

Datum van uitvoering en de diverse locaties waar tijdens de uitvoering van de asfaltwerkzaamheden sprake is van ernstige verkeershinder (groen is in en rond Hemelum):

 • Woensdag ochtend 10 juli 2019: Strandweg Zurich/Pingjum (slijtlaag)
 • Woensdag ochtend 10 juli 2019: Molenlaan Zurich/Pingjum (slijtlaag)
 • Woensdag ochtend 10 juli 2019: gedeelte Zeedijk Piaam betonstrook (slijtlaag)
 • Woensdag ochtend en middag 10 juli 2019: Rondweg Noord Sneek 4 rotondes (verjongingsmiddel)
 • Woensdag ochtend en middag 10 juli 2019: Thaborwei Tirns (slijtlaag)
 • Woensdag ochtend en middag 10 juli 2019: Ringdijk Tirns (slijtlaag)
 • Woensdag middag en namiddag 10 juli 2019: Bayumerleane Arum (verjongingsmiddel)
 • Woensdag namiddag 10 juli 2019: Berghuizerweg Lollum-Arum (verjongingsmiddel)
 • Woensdag namiddag 10 juli 2019: Fietstunneltje Lemmerweg Sneek (slijtlaag)
 • Woensdag avond 10 juli 2019: Oppenhuizerweg Sneek 2 rotondes (verjongingsmiddel
 • Donderdag ochtend 11 juli 2019: Groenedijk Sneek wandelpad (schelpen slijtlaag)
 • Donderdag ochtend 11 juli 2019: Waltingaleane deels Zurich/Pingjum (verjongingsmiddel)
 • Donderdag ochtend 11 juli 2019: Aldmar Zurich/Pingjum (verjongingsmiddel)
 • Donderdag ochtend en middag 11 juli 2019: Volkstuintjes Worp Tjaardastraat Sneek (schelpen)
 • Donderdag middag 11 juli 2019: Bootland Zurich/Pingjum (verjongingsmiddel)
 • Donderdag middag 11 juli 2019: Kerkhoflaan Sneek wandelpad (schelpen slijtlaag)
 • Donderdag middag en namiddag 11 juli 2019: Kleinehuisterweg Zurich/Pingjum (verjongingsm.)
 • Donderdag namiddag 11 juli 2019: De Band Sandfirden (verjongingsmiddel)
 • Donderdag namiddag 11 juli 2019: Sibadawei Easterein wandelpad (schelpen slijtlaag)
 • Donderdag namiddag 11 juli 2019: Hoep Hommerts speeltuin (schelpen slijtlaag)
 • Vrijdag ochtend 12 juli 2019: Suderseewei Hindeloopen (verjongingsmiddel)
 • Vrijdag ochtend 12 juli 2019: Westerdijk Hindeloopen (verjongingsmiddel)
 • Vrijdag middag 12 juli 2019: ’t Sou Warns (verjongingsmiddel)
 • Vrijdag middag en namiddag 12 juli 2019: Mientwei Hemelum (verjongingsmiddel)
 • Vrijdag namiddag 12 juli 2019: deels Walikkers/Nijbuorren Hemelum (verjongingsmiddel)
 • Vrijdag namiddag 12 juli 2019: Flinkeboskje Hemelum (verjongingsmiddel)

 

Een overzichtskaart met daarop aangegeven de genoemde locaties is te vinden op:

https://drive.google.com/open?id=1mB_2lBbSp8rKJ-QZi6EJi-mAVBpr7vfv&usp=sharing

Om welke werkzaamheden gaat het?
Op de diverse locaties wordt een oppervlaktebehandeling op het asfalt (o.a. slijtlaag) aangebracht. Het overtollige split van een slijtlaag wordt uiterlijk na drie tot zeven dagen opgeveegd!

Verkeershinder
Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Het busvervoer en leveranciers dienen rekening te houden met een wachttijd. Het gaat om kortdurende (ernstige) verkeershinder op het moment dat de oppervlaktebehandeling wordt aangebracht. Hierdoor zijn er geen omleidingsroutes nodig.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact
De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra bv. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk  dhr. Martin Boertien van Schagen Infra bv via het tel.nr. 06–53382302. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Jan Andries de Vries of met dhr. Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14  0515.

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/werk-aan-de-weg

Nieuwe route Arriva

Nieuwe route Arriva
Lijn 44 van Arriva krijgt aan nieuwe route in Hemelum. Donderdag 20 juni heeft dorpsbelang de wensen met Arriva besproken die tijdens de algemene ledenvergadering naar voren kwamen. Het voorstel is dat de bus niet meer langs de Nijbuorren en de Hegewei rijdt, maar langs de nieuwe rondweg. Er zouden dan in het 30km gebied direct na de kruising nieuwe haltes komen, de stoep is daar al aangelegd. Vervolgens rijdt de bus naar de nieuwe rotonde, gaat even rechtdoor richting Warns, maar meteen weer rechtsaf De Soal op en naar de bestaande halte aan De Klaster. Komende uit de richting van Bakhuizen volgt de bus ook dit laatste deel van de route. De halte aan de kant van De Jager komt dan te vervallen.

Arriva legt dit plan voor aan de gemeente en de provincie. Als alles volgens plan verloopt zal deze route bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling in december effectief zijn.

In bijgaande kaartjes zijn de oude (plaatje 1) en de nieuwe route (plaatje 2) ingetekend.

Voor vragen: dorpsbelang@hemelum.nl

Dorpsbelang vraagt ideeën!

We schreven het al in de laatste Muddejeyer: het bestuur van dorpsbelang wil nieuwe activiteiten voor de Hemelumers. En daar willen we alle dorpsgenoten graag bij betrekken. Of het nu gaat om de aanleg van een jeu-de-boul baan, een pitch & putt competitie, een bijzondere hobby laten zien, gezamenlijk museumbezoek of ondernemers die hun bedrijf willen presenteren, we staan overal voor open. Dus kom met ideeën! Mail naar dorpsbelang@hemelum.nl of reageer op Facebook, we zijn benieuwd!

Activiteiten 4 mei te Hemelum – ‘s middag in de Begine en ‘s avonds op de Himmelbrink

Beste dorpsgenoten,

Op zaterdag 4 mei a.s. word jij, wordt u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse dodenherdenking. De 4 mei commissie en de kinderen van groep 6,7 en 8 van basisschool ‘De Barte’  hebben zich laten inspireren door het boek “De Joodse Bruiloft” van journalist en schrijver Auke Zeldenrust. Een documentarisch boek vol met oorlogsgeheimen uit een koffer.

‘s middags
dorpshuis De Begine  tussen 15.00 uur en 15.30 uur

inloop en gelegenheid om de ‘koffer-expositie’ van de kinderen van groep 6,7 en 8 te bezichtigen. Na een bezoek door de auteur Auke Zeldenrust aan deze groep zijn de bovenbouwleerlingen een paar weken in de ban van de koffer. Ze kregen de opdracht om hun eigen koffer te vullen met handbagage (max5 kilo), rekening houdend dat ze alleen, zonder ouders en naar een onbekende bestemming reizen.  Deze onzekerheid zal uitmaken wat er zoal wordt ingepakt en tentoongesteld.

’s middags
dorpshuis De Begine, aanvang 15.30 uur

Auteur Auke Zeldenrust zal spreken over de ontdekking van de koffer met inhoud, zoals unieke beelden van een bruiloft op 18 april 1939 in de synagoge van Leeuwarden. De 8 mm Kodak film van zeven minuten lengte was van uitzonderlijke kwaliteit, omdat de tape nooit was afgedraaid.

De film zat opgeborgen in een grote hutkoffer met nog veel meer documenten, brieven en verslagen.  Zeldenrust kreeg al die documenten te zien en wist meteen dat dit belangwekkend materiaal was. Hij gaat u, jou enthousiast meenemen in de zoektocht, de schrijftocht en zijn missie om dit verhaal te vertellen. Er is – na zijn lezing-gelegenheid om hem vragen te stellen en “de Joodse Bruiloft”  aan te schaffen.

’s avonds
Verzamellocatie: kruispunt Yde Bouke Yntemastrjitte en Sijbren Sijtsmastrjitte

De kerkklok zal luiden tussen 19.15 uur en 19.30 uur.

Om 19.30 uur start de stille tocht via de Yntemastrjitte, Buorren, Klaster, Nicolaaswei en zal eindigen bij het monument op de Himmelbrink.  Het is ook mogelijk om onderweg op de looproute aan te sluiten of rechtstreeks naar de herdenkingslocatie te gaan.

Tijdens deze plechtigheid wordt o.a. medewerking verleend door Auke Zeldenrust (toespraak) en Klaske Smid (zang).
Na -staand- twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus (*tekst achterzijde) zal de kranslegging worden gedaan door enkele vertegenwoordigers namens Dorpsbelang Hemelum, namens de PKN-kerk, namens de gemeente SúdwestFryslân en uit naam van de kinderen van basisschool ‘De Barte’.

Na deze kranslegging en slotwoord is het mogelijk om zelf bloemen neer te leggen.
Hiermee wordt de gedenkplechtigheid afgesloten.

Plechtig verzoek:

vanaf 18.00 uur uw/jouw vlag halfstok te hangen en deze voor zonsondergang weer
in te halen.

Welkom
Namens de 4-mei commissie Hemelum
 

voor meer informatie: www.4en5mei.nl

 

Yde Bouke Yntema                                                          Sijbren Sijtsma
*27-02-1902    
…17-03-1945                                       *03-11-1896    …13-04-1945

Wilhelmus van Nassouwe         1e strofe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen         6e strofe
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

 

Hemelum, verkeersafsluiting kruising Hegewei/Wâlikkers, 29-04 t/m 03-05 2019

Vanaf maandag 29 april tot en met vrijdag 03 mei 2019 is het kruispunt Hegewei/Wâlikkers afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. Let op!!! Fietsers moeten op het trottoir wel afstappen. De twee bushaltes in Hemelum komen tijdens de werkzaamheden te vervallen!

Om welke werkzaamheden gaat het?

Om Hemelum is een nieuwe rondweg gerealiseerd. Het nieuwe kruispunt Hegewei/Wâlikkers is in klinkers aangebracht, maar blijkt niet te voldoen. Er is besloten om de klinkers door asfalt te vervangen om het toekomstige onderhoud te beperken. Ook hopen we hiermee het aantal klachten van trillingen op  te lossen.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. De plaatsen Hemelum (centrum), Bakhuizen, Stavoren en Warns worden omgeleid via de rijbanen Mientwei, Smitsleane en Breelenswei. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V. te Drachten. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Alfred Stiksma van Jansma Drachten B.V. via het tel.nr. 06–22410521. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/werk-aan-de-weg

Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Hemelum 2019 – vrijdag 22 maart 2019

Beste leden van Dorpsbelang Hemelum

Vrijdag 22 maart a.s. is het weer tijd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

In het gekoppelde document vindt u de volledige agenda.

Voor punt 8 – bestuursverkiezing hebben zich de afgelopen dagen 3 inwoners zich kandidaat gesteld. Het gaat om de volgende personen:

 • Huib Volker
 • John Lorist
 • Lourens Feenstra

Tot vrijdag!

Hartelijke groet,

Judith, Oanne, Erik en Rogier

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Hemelum 2019

Kom een kijkje nemen bij Kids First Peuteropvang Kiekeboe tijdens de open ochtend op 28 maart!

Peuteropvang Kiekeboe is een kleinschalige peuteropvang in Hemelum. De peuteropvang is een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Op de opvang werken wij met een tweetalig beleid; zowel het Fries als het Nederlands krijgen gerichte aandacht bij ons. De opvanglocatie is geopend op dinsdag- en donderdagochtend. Peuteropvang Kiekeboe werkt met een vast team van een pedagogisch medewerker en een vrijwilliger. U kunt uw kind al vanaf één jaar aanmelden, de plaatsing is vanaf twee jaar. De kosten kunt u berekenen via de website www.kidsfirst.nl. Benieuwd geworden naar de locatie? Kom dan naar de open ochtend op 28 maart 2019 tussen tien en elf uur. Adres: Buorren 27 te Hemelum.

Kleasterdorp Himmelum hat wer eigen kleastertún / Kloosterdorp Hemelum heeft weer een eigen kloostertuin

It kleasterdoarp Himmelum hat wer in eigen kleastertún yn it sintrum fan it doarp. De ôfrûne moannen is de tún oanlein. It is in inisjatyf fan it doarp foar it doarp. De tún is hjoed offisjeel iepene.

Yn 2014 is der al in stjoergroep yn it libben roppen troch doarpsbelang. Yn earste ynstânsje wie it doel dat de tún der binnen in jier wêze soe, mar úteinlik hat it fjouwer jier duorre. Jild, frijwilligers, oerlis mei subsydzjejouwers en in ûntwerp meitsje litte, koste dochs mear tiid.

De kleastertún is in tún wurden dêr’t minsken by elkoar komme kinne en genietsje kinne fan geur fan de blommen en de krûden. Der kin bygelyks ek in apel plukt wurde. It ûnderhâld fan de tún wurdt troch de doarpsbewenners dien.

De tún hat in duorsum, histoarysk en edukatyf karakter krigen. En de iuwenâlde mûnestien dy’t by it kleaster stie hat ek wer in plakje krigen yn de tún.

Zie hier de reportage van Omrop Fryslan https://www.omropfryslan.nl/2f6c0dd7-6c8a-46c3-837b-7219bcc55dfd

 

Uitnodiging openingshandeling rondweg Hemelum

De verbetering van de verkeerssituatie in en om het dorp Hemelum is jaren onderwerp van gesprek geweest. Half maart 2018 is de aanleg van de rondweg Hemelum gestart en op 3 augustus is de rondweg opengesteld voor verkeer. Het door groot transport “op slot” zitten van het dorp Hemelum is vanaf nu verleden tijd.

De provincie Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân willen hier graag even bij stil staan.

Gedeputeerde Sander de Rouwe en wethouder Maarten Offinga zullen samen met de kinderen van Basisschool De Barte de rondweg Hemelum symbolisch openen.

Wanneer: vrijdag 21 september 2018
Tijd: 13.00 uur tot 14.30 uur
Inloop vanaf 12.45 uur

Plaats: Basisschool De Barte, Nicolaaswei 10 in Hemelum

We hopen u te ontmoeten op vrijdagmiddag 21 september.

Openstelling Rondweg Hemelum

Vrijdag morgen 3 augustus wordt de rondweg opengesteld voor het verkeer. We zijn nog niet helemaal klaar! In september zetten we nog even de puntjes op de i. Het gaat dan vooral om zaken zoals het inzaaien van de bermen, plaatsen van de definitieve bebording en de laatste opruimwerkzaamheden. Hemelum heeft er een mooie Rondweg bijgekregen! Bedankt voor het begrip en de medewerking die we voor deze klus hard nodig hadden.

Update Rondweg: Fase 4 verkeersafsluiting kruising Hegewei/Wâlikkers van 09-07 t/m 02-08-2018

Vanaf maandag 09 juli tot en met donderdag 02 augustus 2018 is het kruispunt Hegewei/Wâlikkers afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers. De fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van het nieuw aangelegde trottoir. Let op!!! Fietsers moeten afstappen.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Om Hemelum wordt een rondweg gerealiseerd. In de vierde fase wordt het nieuwe kruispunt Hegewei/Wâlikkers in klinkers aangebracht, en de oude T-splitsing opgeruimd. De T-splitsing De Soal en de rotonde De Klaster worden dan gedeeltelijk opengesteld voor het lokaal verkeer. Wel moet er nog rekening worden gehouden dat er langs de weg gewerkt wordt en dat u hier alleen met gepaste snelheid kunt rijden. Graag uw begrip hiervoor.

Omschrijving van de faseringen:

Fase 1) Aanleg weg tracé, Hegewei – De Klaster en tracé De Klaster- De Soal.  Geen stremmingen. Kans op hinder van het bouwverkeer.

Fase 2) Aanleg rotonde aan De Klaster. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 3) T-aansluiting met De Soal. Er is sprake van een gehele wegafsluiting. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen en Hemelum/Warns wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 4) Aanleg kruispunt Hegewei/Wâlikkers. Er is sprake van een verkeersstremming. Voor de bereikbaarheid van N359/Hemelum wordt een omleidingsroute ingesteld.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. De plaatsen Hemelum (centrum), Bakhuizen, Stavoren en Warns worden omgeleid via de rijbanen Mientwei, Smitsleane en Breelenswei. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V. te Drachten. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Alfred Stiksma van Jansma Drachten B.V. via het tel.nr. 06–22410521. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

 

Nieuwsflits asfalteren Rondweg Hemelum

Vanaf eind volgende week (week 26) gaan we asfalteren. De Klaster en De Soal zijn dan nog steeds afgesloten voor doorgaand verkeer, waardoor het op het kruispunt Wâlikkers – Hegewei op bepaalde momenten best druk kan worden. De genoemde afsluitingen gelden niet voor fietsers en voetgangers.

We vragen u nogmaals begrip voor de extra hinder/overlast die we hierdoor verwachten.

Om welke werkzaamheden gaat het?

 • Donderdag 28 juni 2018 wordt er gestart vanaf De Soal richting rotonde en daarna naar de Hegewei met de asfalt onderlaag
 • Vrijdag 29 juni 2018 wordt er gestart vanaf De Soal richting rotonde en daarna naar de Hegewei met de asfalt tussenlaag
 • Maandag 2 juli 2018 wordt er gestart vanaf De Soal richting rotonde en daarna naar de Hegewei met de asfalt toplaag

Voor deze richting van asfalteren is gekozen zodat de aanvoer van het asfalt vanaf de N359 Flinkeboskje kan plaatsvinden.

Om de verkeersveiligheid te waarborgen komen er op twee plaatsen verkeersregelaars te staan.

Na het asfalteren kunnen we De Klaster en De Soal nog niet gelijk openstellen, omdat er nog veel werkzaamheden langs de weg moet gebeuren. Dit gebeurt pas als we het kruispunt Hegewei – Wâlikkers gaan stremmen (omstreeks week 28).

 

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V.. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Alfred Stiksma van Jansma Drachten B.V. via het tel.nr. 06– 22410521. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Gezocht: begeleiders voor Gezond Natuur Wandelen

Gezocht: begeleiders voor Gezond Natuur Wandelen

Wandelt u graag? Het liefste in een groene omgeving? Zou u het enthousiasme voor de natuur en het wandelen willen overbrengen op mensen die minder bewegen? Zou u op regelmatige en vrijwillige basis, eens per week tot eens per maand, een wandelgroep willen begeleiden? Dan zijn we op zoek naar u.

De stichting Gezond Natuur Wandelen is in 2014 gestart met het opzetten van gratis wekelijkse wandelingen in de natuur of het groen in de stad. Landschapsbeheer Friesland zet zich in om de wandelingen in Friesland op te starten! Op onderstaande website kunt u vinden waar al gewandeld wordt: http://www.gezondnatuurwandelen.nl/wandelen/vind-een-wandeling/

Deze wandelingen willen we ook graag bij u in de buurt opstarten en hiervoor hebben we begeleiders nodig. Samen bespreken we vanaf welke plaats en tijd we wekelijks een uurtje kunnen wandelen. Tijdens de wandelingen kunt u iets over de natuur vertellen. Dat mag, maar hoeft niet. Hiervoor hoeft u echt geen expert te zijn.

De wandelingen zijn toegankelijk voor iedereen die meer wil bewegen. Het gaat hierbij vooral om de combinatie van bewegen en de gezonde natuur. Verder zijn de wandelingen natuurlijk gewoon erg gezellig!

De wandelingen worden in nauwe samenwerking georganiseerd met lokale partijen op het gebied van gezondheidszorg, welzijn, natuurbeheer en (wandel)sport. Het betreft een breed gedragen sociaal en sportief initiatief. Bent u geïnteresseerd om een wandelgroep te begeleiden? Of kunt u ons helpen om begeleiders te vinden voor Gezond Natuur Wandelen? Neem gerust contact met Doetje de Jong (0512 38 38 00) d.dejong@landschapsbeheerfriesland.nl.

Afsluiting De Soal vanaf huisnummer 4 per maandag 28 mei 2018

Vanaf maandag 28 mei tot en met vrijdag 29 juni 2018 is De Soal vanaf huisnummer 4 tot aan de komgrens van Hemelum afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Om Hemelum wordt een rondweg gerealiseerd. In deze derde fase wordt de T-splitsing in De Soal aangebracht. Ook wordt er nog gewerkt aan de rotonde in De Klaster (fase 2).

Omschrijving van de faseringen:

Fase 1) Aanleg weg tracé, Hegewei – De Klaster en tracé De Klaster- De Soal.  Geen stremmingen. Kans op hinder van het bouwverkeer.

Fase 2) Aanleg rotonde aan De Klaster. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 3) T-aansluiting met De Soal. Er is sprake van een gehele wegafsluiting. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen en Hemelum/Warns wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 4) Aanleg kruispunt Walikkeres-Hegewei. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid N359/Hemelum wordt een omleidingsroute ingesteld.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. Bakhuizen, Stavoren en Warns worden omgeleid via Mientwei, Smitsleane en Breelenswei.

LET OP!!! Ook De Klaster is in deze periode nog afgesloten i.v.m. het aanleggen van de rotonde.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V.. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Alfred Stiksma van Jansma Drachten B.V. via het tel.nr. 06– 22410521. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

4 mei

 

Beste dorpsgenoten,

 

Op vrijdag 4 mei a.s. word jij, wordt u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse dodenherdenking.

 

Start: kruispunt Yde Bouke Yntemastrjitte en Sijbren Sijtsmastrjitte.
De kerkklok zal luiden tussen 19.15 uur en 19.30 uur.

Om 19.30 uur start de stille tocht via de Yntemastrjitte, Buorren, Klaster, Nicolaaswei en

zal eindigen bij het monument op de Himmelbrink.

Het is ook mogelijk om onderweg op de looproute aan te sluiten of rechtstreeks naar de herdenkingslocatie te gaan.

 

Aan de plechtigheid zullen dit jaar o.a. meewerken: een aantal kinderen van groep 8 van basisschool ‘De Barte’, een afgevaardigde namens de gemeente en muzikale bijdrage

van ‘by Heech en by Leech’.

 

Na -staand- twee minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus (*tekst achterzijde) zal de kranslegging worden gedaan door enkele vertegenwoordigers namens Dorpsbelang Hemelum, de PKN-kerk, de gemeente SúdwestFryslân en uit naam van de kinderen van basisschool ‘De Barte’.

 

Na deze kranslegging en slotwoord is het mogelijk om zelf bloemen neer te leggen.
Na afloop gaan we naar dorpshuis De Begine om elkaar te ontmoeten.
U/jij wordt ontvangen met koffie, thee enz en achtergrondmuziek.

Plechtig verzoek:

vanaf 18.00 uur uw/jouw vlag halfstok te hangen en deze voor zonsondergang weer
in te halen.

 

Welkom
Namens de 4-mei commissie Hemelum

 

voor meer informatie: www.4en5mei.nl

 

Yde Bouke Yntema                                                                  Sijbren Sijtsma
*27-02-1902
…17-03-1945                                           *03-11-1896   …13-04-1945

Afsluiting De Klaster bij Het Fort, 09-04 t/m 22-06 2018

Vanaf maandag 09 april tot en met vrijdag 22 juni 2018 is De Klaster ter hoogte van Het Fort bij Hemelum afgesloten voor het doorgaande verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Er wordt een rondweg om Hemelum gemaakt. In deze tweede fase gaan we de rotonde in De Klaster aanbrengen.

Omschrijving van de faseringen:

Fase 1) Aanleg weg tracé, Hegewei – De Klaster en tracé De Klaster- De Soal.  Geen stremmingen. Kans op hinder van het bouwverkeer;

Fase 2) Aanleg rotonde aan de Klaster. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 3) T-aansluiting met de Soal. Er is sprake van een gehele wegafsluiting. Voor de bereikbaarheid van Hemelum/Bakhuizen en Hemelum/Warns wordt een omleidingsroute ingesteld.

Fase 4) Aanleg kruispunt Walikkeres-Hegewei. Er is sprake van een stremming. Voor de bereikbaarheid N359/Hemelum wordt een omleidingsroute ingesteld.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. Bakhuizen wordt omgeleid via Mientwei – Smitsleane – Breelenswei – Skuniadyk.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Jansma Drachten B.V. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Alfred Stiksma van Jansma Drachten B.V. via het tel.nr. 06– 22410521. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/werkinuitvoering en op http://www.fryslan.wegwerkmeldingen.nl

Update: vanaf 9 april tijdelijke bushalte, Huidige bushaltes buiten gebruik!

Update: vanaf 9 april tijdelijke bushalte, Huidige bushaltes buiten gebruik!

In verband met de aanleg van de Rondweg om Hemelum wordt 9 april De Klaster (Hemelum-Bakhuizen) afgesloten voor het verkeer. Hierdoor komen de bushaltes De Klaster en Nijbuorren te vervallen. Tegenover Mientwei 2 komt een tijdelijke bushalte.

Er is nog geen datum bekend wanneer de huidige bushaltes weer in gebruik worden genomen!